»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 236 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Sortering:
Innehåll: Placering av tempel i botaniska trädgården. Entréanläggningen.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Carl Ritzén
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:15
Innehåll: Förslag till minnesstenar över Charles Felix Lindberg i Botaniska trädgården.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson, 1 osignerad.
Årtal: 1940
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:16-18
Innehåll: Preliminär skiss till placering av vänthall och försäljningskiosk i Botaniska trädgården. Perspektivteckning.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson
Årtal: 1944
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:19
Innehåll: Uppmätningsritning av Carl Olssons trädgård norr om Guldhedsgatan.
Byggnadens namn: Carl Olssons trädgård
Typ: trädgård, plats, plan
Upphovsman: Tage William-Olsson, Josef M. Stäck
Årtal: 1944
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 5745 a-b
Innehåll: Preliminärt förslag till sammanslagning av utsiktsplatsen och professor Torgny Segerstedt trädgård.
Byggnadens namn: Professor Segerstedts trädgård. Utsiktsplatsen.
Typ: trädgård, park, plats
Upphovsman: Stadsplanekontoret i Göteborg: Anna Branzell
Årtal: 1951
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 5887
Innehåll: Trädgårdsskiss.
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 193-?
Ort: Kungsbacka, Kullavik
Serie: KR, nr 255:26
Innehåll: Förslag till ordnandet av trädgården vid Simmersröd.
Byggnadens namn: Simmersröds barnhus/Simmersröds barnhusinrättning senare Bergiusgården
Typ: vård, skola, trädgård
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 19--?
Ort: Uddevalla, Ljungskile, Simmersröd
Serie: A, nr 17201
Innehåll: Dräneringsplan för Simmersröds trädgård. Handritad kopia efter länsträdgårdsmästare A. Salströms karta.
Byggnadens namn: Simmersröds barnhus/Simmersröds barnhusinrättning senare Bergiusgården
Typ: plan, trädgård, vård
Upphovsman: N.D.L. [svårtydd signatur]
Årtal: 1921
Ort: Uddevalla, Ljungskile, Simmersröd
Serie: A, nr 17204
Innehåll: Planteringsförslag.
Byggnadens namn: Björkö skola/Björköskolan
Typ: skola, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook Trädgårds-Arkitekt F.S.T.
Årtal: 1949
Ort: Öckerö, Björkö
Serie: DP, nr 4318:79-81
Innehåll: "Karta över s.k. Jernvågs-trädgården uti Förstaden Masthugget vid Götheborg". På planen syns även portvaktstuga, fattighus och magasin.
Byggnadens namn: Järnvågsträdgården
Typ: trädgård, plan
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 1885
Ort: Göteborg,
Serie: GII, nr 127 a-b
Innehåll: "Charta öfver Hus och Tomt No 102 med dertill hörande Trädgård uti 1sta Qvarteret, 2dra Roten och Götheborg.." [Tomtkarta] På kartan syns även Törngrenska boden.
Typ: karta, bostad, trädgård
Upphovsman: Herman Hallberger
Årtal: 1811
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 123
Innehåll: Preliminär skiss till Marinbotaniska institutionen.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården, Marinbotaniska institutionen
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson, M.L. Mandelius SAR.
Årtal: 1951
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10552-10553
Innehåll: Tillbyggnad av institutionsbyggnaden.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården (institutionsbyggnaden)
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson och M.L. Mandelius S.A.R.
Årtal: 1946
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10554-10555
Innehåll: Förslag till nybyggnad för trädgårdsarbetare, med mat- och omklädningsrum.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: G. Robertson: Göteborgs Stads Fastighetskontor Byggnadsbyrån.
Årtal: 1944-1945
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10557-10560
Innehåll: Skiss till personalrum för trädgårdsarbetare.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Gustaf Samuelsson
Årtal: 1945
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10556
Innehåll: Dörr- och fönsterförteckning. Konstruktionsritning till grund- och bjälklag över källare. Ny ekonomibyggnad.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Yngve Kullenberg Byggnadsaktiebolag.
Årtal: 1957
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10576-10578
Innehåll: Om- och tillbyggnad av växthusanläggning inom Botaniska institutionen.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården (växthuset)
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Nils Wigertz Ingenjörsfirma.
Årtal: 1951
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 12379:4
Innehåll: Karta över Fässberg Västergården.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Upphovsman: K.H. Wahlgren kommissionslantmätare.
Årtal: 1909
Ort: Mölndal, Fässberg
Serie: A, nr 10565
Innehåll: Profiler, längd och tvärsektioner. (Tillhörande Professor Wahlmans konstnadsförslag från 1922).
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Per Gustav Blidberg löjtnant och arbetschef vid gatu- och vägförvaltningen. Harry Hammarstrand byggnadsingenjör.
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10569-10571
Innehåll: Förslag till ordnande av entrén.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Upphovsman: Albert Lilienberg stadingenjör.
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10568
Visas av 236 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0