»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 16 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "ROS" (Serie)
  Sortering:
Innehåll: Murgård inom Botaniska trädgården.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson, M.L. Mandelius, signerade och osignerade.
Årtal: 1944-1946
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:1-4
Innehåll: Tempel i Botaniska trädgården.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Harald Bergsten
Årtal: 1922-1923
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:6-14
Innehåll: Placering av tempel i botaniska trädgården. Entréanläggningen.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Carl Ritzén
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:15
Innehåll: Förslag till minnesstenar över Charles Felix Lindberg i Botaniska trädgården.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson, 1 osignerad.
Årtal: 1940
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:16-18
Innehåll: Preliminär skiss till placering av vänthall och försäljningskiosk i Botaniska trädgården. Perspektivteckning.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson
Årtal: 1944
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:19
Innehåll: Förslag till trädgårdsanläggning med typväxtodling. Inkluderar beskrivning.
Byggnadens namn: Nylöseskolan, Nylöse Kristna skola (Hade från början arbetsnamnet Nya Lödöseskolan)
Typ: skola, trädgård
Upphovsman: Trädgårds-arkitekt Martin Krook. R.O. Swensson.
Årtal: 1940-1941
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 12:271-280
Innehåll: Förslag till planteringar i trädgården.
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Axel Holzhausen
Årtal: 1914?
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 217a:13
Innehåll: Skiss till del av trädgården.
Byggnadens namn: Villa Andersson
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Martin Krook, trägårdsarkitekt.
Årtal: 1936
Ort: Askim, Hovås
Serie: ROS, nr 250:63
Innehåll: Lekplats på Söderlingska ängen. Skyddstak.
Byggnadens namn: Söderlingska trädgården
Typ: lekplats, trädgård
Upphovsman: F. Lindström SAR
Årtal: 1940
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 259:46 b
Innehåll: Preliminär skiss till ordnande av sydvästra gränsområdet. Förändring av befintlig pergola. Akvarellperspektiv i gråskala.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson
Årtal: 1944
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:20-21
Innehåll: Beskrivande situationsplaner med planteringsförslag av växter.
Byggnadens namn: Villa Ljungbacken
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Martin Krook, trägårdsarkitekt.
Årtal: 1931
Ort: Stenungsund, Stenungsön
Serie: ROS, nr 104:9-11
Innehåll: Oidentifierade ritningar. Vagnhall? Plantering? Ritningsförteckning m.m.
Typ: kommunikation, trädgård
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 1937, 1969, 19--?
Ort: ,
Serie: ROS, nr 528:1-5
Innehåll: Förslag till ordnande av Söderlingska trädgården. Karta över stadens mark inom 1:a kvarteret Gatenhielm i Marjonas 3:e rote och inom angränsande område, som enligt stadsplanen skall utläggas som park. Förslag till ändring av stadsplanen för delar av Majornas 3:e och 4:e rotar.
Byggnadens namn: (Gatenhielmska kulturreservatet)
Typ: karta, trädgård, bostad
Upphovsman: U. Åhrén, stadsplanechef.
Årtal: 1936, 1938-1939
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 259:42-45
Innehåll: Planteringsplan.
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: M. Pettersson?
Årtal: 1882
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 304:46
Innehåll: Förändringar. Öppen spis. Skiss till grindparti, trätrappa och bänk för härbärget i Söderlingska trädgården. Inkluderar beskrivning över reparation.
Byggnadens namn: Härbärget i Gatenhielmska kulturreservatet
Typ: hotell, bostad
Upphovsman: R.O. Swensson, Alvar Ekwall.
Årtal: 1941-1942
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 259:1-13
Innehåll: Situationsplaner. Förslag till ordnande av Toltorpsvägen. Förslag till område för värmecentral. Planteringsplan för området vid paviljongen för psykiskt sjuka. Förslag till ordnande av korsningen vid huvudentrén. Förslag till ordnande av ny entré. Avtalshandling.
Byggnadens namn: Sahlgrenska sjukhuset
Typ: vård, plan, trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson. Göteborgs stadsingenjörskontor: Gunnar Sundbärg, H. Hermansson. Göteborgs stadsplanekontor: Ivar Johansson, Enar A. Werner. Bergman
Årtal: 1934-1940
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 461:8-15
Visas av 16 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0