»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 2 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "NEE" (Serie)
  Sortering:
Innehåll: Nybyggnad av barndaghem och barnträdgård. Även detalj- och konstruktionsritningar samt ritningsförteckning. Vissa av ritningarna gäller för barndaghem i Högsbo också.
Byggnadens namn: Barndaghem, barnträdgård
Typ: skola, lekplats, trädgård
Upphovsman: Nils Einar Eriksson och Erik Ragndal
Årtal: 1948-1949
Ort: Göteborg, Torpa
Serie: NEE, nr 153:14-35
Innehåll: Planteringar i Lorensbergsparken ovanpå delar av garaget. Illustrationsplan. Sektioner genom p-däck, slänt vid bibliotek, plantering på bjälklag. Befintliga nivåkurvor.
Byggnadens namn: Park Avenue Hotel
Typ: hotell, park, trädgård
Upphovsman: Inga Edler Claësson Trädgårdsarkitekt AB; Ulla Ericson, K.A.
Årtal: 1969
Ort: Göteborg,
Serie: NEE, nr 158:630-633
Visas av 2 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0