»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 1 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "LÅ" (Serie)
Innehåll: Stadsdelen Gårdsten använt som exempel i pedagogiskt syfte på trädgårdskurs för att åskådliggöra att miljonprogrammets stadsplanegestaltningar blev "fattiga" trots ekonomisk rikedom. Förslag visar hur Gårdsten med forna perioders "rikare" formspråk hade kunnat gestaltats. Perspektivteckningarnas teman: 1) barock/ monumental 2) andligt centrum/Sagrada Familia 3) engelsk park 4) med kolonier 5) med färg som förut
Typ: trädgård, vy, plan
Upphovsman: Chalmers Tekniska Högskola; Osignerade (Lars Ågren)
Årtal: 1977?
Ort: Göteborg, Angered
Serie: LÅ, nr 29:1-5
Visas av 1 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0