»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 8 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "GVI" (Serie)
  Sortering:
Innehåll: "Charta öfver Hus och Tomt No 102 med dertill hörande Trädgård uti 1sta Qvarteret, 2dra Roten och Götheborg.." [Tomtkarta] På kartan syns även Törngrenska boden.
Typ: karta, bostad, trädgård
Upphovsman: Herman Hallberger
Årtal: 1811
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 123
Innehåll: Karta över Göteborg som visar de olika parkernas tillkomstår. [Vissa parker saknar uppgifter om tillkomstår på kartan] Slottsskogsparken, Slottsskogsvallen, Vasaparken, Botaniska trädgården, Skansparken, Liseberg, Kungsparken och Keillers park.
Typ: karta
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 19--?
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 78 k
Innehåll: Karta över oraserade tomter i stadens 8:e kvarter vid Södra Larmgatan.
Typ: karta
Upphovsman: L.W. Brandenburg
Årtal: 1845
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 148
Innehåll: Karta över landerilägenheten nr 77, 78, 84 Carlsberg i 12:e roten.
Byggnadens namn: Landeriet Carlsberg/Landeriet Karlsberg
Typ: bostad, trädgård, karta
Upphovsman: L.W. Brandenburg
Årtal: 1847
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 150
Innehåll: "Concept Karta öfver Tomterne No 28, 48, 49, 50, 51, 52 i Östra Haga vid Götheborgs Stad.." [Tomtskiss]
Typ: bostad, trädgård, karta
Upphovsman: L.W. Brandenburg
Årtal: 1849
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 152
Innehåll: Karta på en del av nya stranden med kvartersindelning. På kartan syns bl.a. Amiralitetsprästen Floderis hus och trädgård, två byggnader, en bränd tomt och Kapten Legers tomt.
Byggnadens namn: Amiralitetsvarvet/Gamla Varvet
Typ: karta
Upphovsman: Johan Eberhard Carlberg
Årtal: 1718
Ort: Älvsborgs Kungsladugård,
Serie: GVI, nr 2
Innehåll: Tomtkarta över stadsbyggmästare Jacob Feigels plats öster om Drottningporten där han inrättat en oljestamp. Kartan visar manbyggnader och trädgård på tomterna 12 roten 53-55 samt ett garveri på tomten 12 roten 56.
Byggnadens namn: Jacob Feigels Oljestamp
Typ: produktion, karta
Upphovsman: Osignerad (Johan Eberhard Carlberg)
Årtal: 1720
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 110
Innehåll: "Karta öfver Landeriet Anneberg under No 70 i Östra Haga af Götheborgs Stad.." [Karta över landeriet Anneberg] Inklusive beskrivning.
Byggnadens namn: Landeriet Anneberg, Annetorp
Typ: bostad, trädgård, karta
Upphovsman: C.G. Schalin
Årtal: 1850
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 154
Visas av 8 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0