»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 15 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "GK" (Serie)
  Sortering:
Innehåll: Förslag till höjdbestämmelser för plantering vid nya Telegrafhuset.
Byggnadens namn: Telegrafen
Typ: trädgård, kommunikation
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 1911
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr A 103 a
Innehåll: Förslag till höjdbestämmelser för plantering vid nya Telegrafhuset.
Byggnadens namn: Telegrafen
Typ: trädgård, kommunikation
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 1911
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr A 103 b
Innehåll: Förslag till höjdbestämmelser för plantering vid nya Telegrafhuset.
Byggnadens namn: Telegrafen
Typ: trädgård, kommunikation
Upphovsman: Figge Blidberg
Årtal: 1911
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr A 104 a-b
Innehåll: Förslag till blomsteranordning på Domkyrkoplan.
Byggnadens namn: Domkyrkan
Typ: trädgård, kyrka, plats, plan
Upphovsman: E.A. Wahman
Årtal: 1913
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr A 110
Innehåll: Förslag till plantering på tredje kvarteret i artonde roten i Göteborgs stad. [På kartan syns bl.a. Redbergsskolan]
Typ: park, trädgård, plan
Upphovsman: O.R.
Årtal: 1900
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 48 a-b
Innehåll: Förslag till utläggning av Friggagatan vid 7:e kvarteret i 16:e roten med förslag på vilka träd som skall kvarstå.
Typ: gata, trädgård, plan
Upphovsman: Gatu- och vägförvaltningen i Göteborg
Årtal: 1913
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 88
Innehåll: Skiss till trappa i Idrottsgatan men planeringar runtomkring.
Typ: gata, trädgård, plan
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 1915
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 102
Innehåll: Förslag till plantering i hörnet av Ånäsvägen och Falkgatan samt längs Ånäsvägen.
Typ: trädgård, gata, plan
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 1916
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 108 a-b
Innehåll: Ordnande av öppna platsen vid Skåne- och Sten Sturegatorna.
Typ: plats, trädgård, gata
Upphovsman: Karl Samuelsson?
Årtal: 1926
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr C 169
Innehåll: Förslag till ordnande av vissa gator och platser inom 19:e roten i Göteborg.
Typ: trädgård, gata, plats, plan
Upphovsman: Albert Lilienberg
Årtal: 1917
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 119 a
Innehåll: Förslag till ordnande av vissa gator och platser inom 19:e roten.
Typ: trädgård, plats
Upphovsman: Albert Lilienberg
Årtal: 1917
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 119 b
Innehåll: Fotografier över träd på Kaserntorget vid Telegrafen.
Byggnadens namn: Telegrafen
Typ: plats, trädgård
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 1916
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr C 145 a-c
Innehåll: Ytskikts- och planteringsplan.
Typ: Gata, trädgård, plan
Upphovsman: Landskapsgruppen; GO, P.J., Lars-Åke Adolfsson
Årtal: 1993
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr 31:1-2
Innehåll: Förslag till anordnande av uppfart till Handelsinstitutet och Latinläroverket.
Byggnadens namn: Handelsinstitutet
Typ: gata, skola, trädgård
Upphovsman: Albert Lilienberg
Årtal: 1915-1917
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr C 146 c-d
Innehåll: Anordningar kring Handelsinstitutet. Grusade vägar och planteringar m.m.
Byggnadens namn: Handelsinstitutet
Typ: gata, skola, trädgård
Upphovsman: Gatu- och vägförvaltningen i Göteborg; Hjalmar Svensson
Årtal: 1916
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr C 146 e-f
Visas av 15 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0