»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 4 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "GI" (Serie)
  Sortering:
Innehåll: "Plan af Burgården som wisar Åbyggnaderne och Trädgården". [Plan av Burgården som visar åbyggnaderna och trädgården] Planen utvisar: a) Envånings boningshus b) Tvåvånings boningshus c) Avträde d) Hönshus e) Lada som tillhör prostinnan Poppelman f) Bondens hus g) Tillbyggnad till en stuga som bonden Anders Willin byggt h) Äldre lador i-q) Trädgård, hagar, täppor, dammar, diken och gårdar
Byggnadens namn: Norra Burgården
Typ: bostad, plan
Upphovsman: Carl Wilhelm Carlberg
Årtal: 1768
Ort: Göteborg,
Serie: GI, nr 7
Innehåll: "Charta öfwer Maijorne Bugten tillika med en del af nästgränsande tomter på Elsborgs Kongs Ladugårds Ägor.." [Karta över Majornabukten med intilliggande tomter..] På kartan syns bl.a. "Manngården till Torpet no 20 bellevüe kalladt" med trädgård, "En del af platsen no 21 förnögsam.heten kallad, som nyttjas till Trädgård", "En del af Tomten Bergklyftan no 36 hwar å Ladugård är uppbyggd", "Salteriet Kusten kallad under no 175" m.m.
Typ: karta
Upphovsman: Eric Upmark
Årtal: 1782
Ort: Älvsborgs Kungsladugård,
Serie: GI, nr 49
Innehåll: Tomtskiss. Mätning.
Typ: plan, trädgård, bostad
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 1858
Ort: Göteborg,
Serie: GI, nr 14
Innehåll: "Plan som utvisar Inra Rymden af Bastionen Gustavus Primus. De röda linierna utmärcker stället för Cassernbÿggnad". [Plan som visar de inre delarna av Bastionen Gustavus Primus. De röda linjerna visar föreslaget läge för en kasernsbyggnad] På planen syns bland annat materialbod, corps de garde samt trädgårdar.
Byggnadens namn: Bastionen Gustavus Primus
Typ: plan, militär anläggning
Upphovsman: Petter Dahlbom "Afmätt af P: Dahlbom"
Årtal: 180-?, 181-?
Ort: Göteborg,
Serie: GI, nr 3
Visas av 4 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0