»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 5 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "FIIIa" (Serie)
  Sortering:
Innehåll: Anteckning angående Fröderströms trädgård.
Typ: trädgård
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 18--?
Ort: Göteborg,
Serie: FIIIa, nr 10:102:60
Innehåll: Boningshus som änkan Anna Britta Otterman önskar uppföra på kronans tomt söder om Bergsgatan norr om Skansen Kronan.
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Hans Jakob Strömberg/Hans Jacob Strömberg
Årtal: 1863
Ort: Göteborg,
Serie: FIIIa, nr 7:47
Innehåll: Tillbyggnader och förändringar av vinhandlaren David Bergs boningshus utom Kungsporten.
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Jonas Hagberg
Årtal: 1838-1839
Ort: Göteborg,
Serie: FIIIa, nr 9:66:1-10
Innehåll: Kartor över tomter som J.A. Damm önskar upplåtelse på.
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Jonas Hagberg
Årtal: 1835
Ort: Göteborg,
Serie: FIIIa, nr 2:43:3-4
Innehåll: På anhållan av bakaremästaren Anders Mattsson förordnar Magistraten om besiktning och värdering av Mattssons tomt där uthusbyggnaden och planket runt trädgården skadads vid en eldsvåda.
Typ: bostad, byggnadsdetaljer
Upphovsman: (Jonas Hagberg, John Sundberg)
Årtal: 1830
Ort: Göteborg,
Serie: FIIIa, nr 3:83
Visas av 5 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0