»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 7 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "DP" (Serie)
  Sortering:
Innehåll: Planteringsförslag.
Byggnadens namn: Björkö skola/Björköskolan
Typ: skola, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook Trädgårds-Arkitekt F.S.T.
Årtal: 1949
Ort: Öckerö, Björkö
Serie: DP, nr 4318:79-81
Innehåll: Förslag till trädgårdsanläggning.
Byggnadens namn: Villa Ewerlind
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Martin Krook Trädgårds-Arkitekt F.S.T.
Årtal: 1953
Ort: Kungsbacka, Onsala
Serie: DP, nr 5205:30-31
Innehåll: Förslag till trädgårdsanläggning. Planteringsritning.
Byggnadens namn: Hönö nya skola/Hönöskolan
Typ: skola, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook Trädgårds-Arkitekt FST
Årtal: 1949-1950
Ort: Öckerö, Hönö
Serie: DP, nr 4821:139-140
Innehåll: Trädgårdsanläggningar vid arbetarebostäder i Älvängen för A.B. P.A. Carlmark.
Byggnadens namn: Bostadshus för AB P.A. Carlmark
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Martin Krook
Årtal: 1946
Ort: Ale, Älvängen
Serie: DP, nr 4420:125
Innehåll: Förgård till kontorsbyggnaden.
Byggnadens namn: Kontorsbyggnaden vid AB P.A. Carlmark
Typ: kontor, trädgård
Upphovsman: Arkitekt Daniel Persson
Årtal: 1945
Ort: Ale, Älvängen
Serie: DP, nr 4518:1-3
Innehåll: Karta över jordområde avsett till tomt och trädgård för lärarebostäder vid Skrea folkskola i Skrea socken av Hallands län.
Byggnadens namn: Skrea folkskola
Typ: skola, karta
Upphovsman: Gustaf Norlin, distriktlantmätare
Årtal: 1935
Ort: Falkenberg, Skrea
Serie: DP, nr 5705:1
Innehåll: Skrea skolhustomt. Nivåkurvor. Planteringsplan etc.
Byggnadens namn: Skrea-Skolan/Skreaskolan
Typ: skola, karta, trädgård
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 1957?
Ort: Falkenberg, Skrea
Serie: DP, nr 5705:118-119
Visas av 7 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0