»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 18 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "Vänersborg" (Ort)
  Sortering:
Innehåll: Trädgården. Avloppsprofil.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, trädgård
Upphovsman: Svårtydd signatur
Årtal: 1943
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16496
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård
Upphovsman: Martin Krook Trädgårdsarkitekt
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg,
Serie: A, nr 16819
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg,
Serie: C, nr 9007:1-2
Innehåll: Förslag till trädgård vid Petersberg. Även arbetsbeskrivning.
Byggnadens namn: Petersberg
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Karl Ahnberg
Årtal: 1941
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16765
Innehåll: Situationsplan över det gamla befintliga och det nya föreslagna området för trädgårdsodling vid Källshagens sjukhus. Förslag till bevattning av trädgård vid Källshagens sjukhus.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, trädgård, plan
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1938
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16470:1-3
Innehåll: Förslag till park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1931
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 880
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook trädgårdsarkitekt
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 885
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook trädgårdsarkitekt
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 886
Innehåll: Komplettering av planteringarna vid lasarettet i Vänersborg.
Byggnadens namn: Vänersborgs Lasarett (1879-1987). [Lasarettet i Vänersborg]
Typ: vård, trädgård
Upphovsman: C. Granquist
Årtal: 18--?
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16421
Innehåll: Relationsritning.
Byggnadens namn: Verktygsbod för trädgården vid Källshagens sjukhus
Typ: vård, produktion
Upphovsman: Ernst Lindh. Edenbane
Årtal: 191-?, 1956
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16530
Innehåll: Förslag till perennrabatter/perenna rabatter.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, trädgård
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 19--?
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16553
Innehåll: Plankarta över inhägnat område vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1931
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 881
Innehåll: Dispositionsplaner över trädgården. Dräneringsplaner över bl.a. Bageribacken. Karta med arealuppgift för fruktträdgård och blomsterland, samt täckdikning. Avvägningskurva till avloppsledningen från pannrummet.
Byggnadens namn: Restads sjukhus (fd Restads hospital och asyl/Vänersborgs Hospital och Asyl)
Typ: vård, plan, trädgård
Upphovsman: H. Djurberg, jordbrukskonsulent, signerad och osignerade
Årtal: 1943-1947
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16697:1-5
Innehåll: Promenadgångar vid paviljong A, B och C.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook Trädgårdsarkitekt
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16464:1-3
Innehåll: Förslag till byggnad för trädgårdsalster och slöjd vid Vänersborgs hospital och asyl.
Byggnadens namn: Trädgårds- och slöjdbyggnaden vid Restads hospital och asyl/Vänersborgs Hospital och Asyl (senare Restads sjukhus)
Typ: vård, produktion
Upphovsman: Albin Engelbrecht
Årtal: 1911
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16639:1-2
Innehåll: Plan över nyplantering av fruktträd vid Restads sjukhus.
Byggnadens namn: Restads sjukhus (fd Restads hospital och asyl/Vänersborgs Hospital och Asyl)
Typ: vård, plan, park, trädgård
Upphovsman: F. Johansson [Fredrik Johansson?]
Årtal: 1937
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16685
Innehåll: Plan över dränering utförd år 1939. Området vid chefsläkarebostaden, gamla Restads huvudbyggnad, rotfruktskällaren, fruktträdgården, vinbärs- och krusbärskvarteren.
Byggnadens namn: Restads sjukhus (fd Restads hospital och asyl/Vänersborgs Hospital och Asyl)
Typ: vård, plan, park, trädgård
Upphovsman: F. Johansson [Fredrik Johansson?]
Årtal: 1939
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16686
Innehåll: Förslag till parkanläggning vid Vänersborgs hospital och asyl.
Byggnadens namn: Restads hospital och asyl/Vänersborgs Hospital och Asyl (senare Restads sjukhus)
Typ: vård, park, trädgård
Upphovsman: Axel Holzhausen
Årtal: 1910
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 882
Visas av 18 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0