»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 1 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "Torpa" (Ort)
Innehåll: Nybyggnad av barndaghem och barnträdgård. Även detalj- och konstruktionsritningar samt ritningsförteckning. Vissa av ritningarna gäller för barndaghem i Högsbo också.
Byggnadens namn: Barndaghem, barnträdgård
Typ: skola, lekplats, trädgård
Upphovsman: Nils Einar Eriksson och Erik Ragndal
Årtal: 1948-1949
Ort: Göteborg, Torpa
Serie: NEE, nr 153:14-35
Visas av 1 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0