»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 2 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "Skrea" (Ort)
  Sortering:
Innehåll: Karta över jordområde avsett till tomt och trädgård för lärarebostäder vid Skrea folkskola i Skrea socken av Hallands län.
Byggnadens namn: Skrea folkskola
Typ: skola, karta
Upphovsman: Gustaf Norlin, distriktlantmätare
Årtal: 1935
Ort: Falkenberg, Skrea
Serie: DP, nr 5705:1
Innehåll: Skrea skolhustomt. Nivåkurvor. Planteringsplan etc.
Byggnadens namn: Skrea-Skolan/Skreaskolan
Typ: skola, karta, trädgård
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 1957?
Ort: Falkenberg, Skrea
Serie: DP, nr 5705:118-119
Visas av 2 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0