»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 2 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "Älvsborgs Kungsladugård" (Kommun)
  Sortering:
Innehåll: "Charta öfwer Maijorne Bugten tillika med en del af nästgränsande tomter på Elsborgs Kongs Ladugårds Ägor.." [Karta över Majornabukten med intilliggande tomter..] På kartan syns bl.a. "Manngården till Torpet no 20 bellevüe kalladt" med trädgård, "En del af platsen no 21 förnögsam.heten kallad, som nyttjas till Trädgård", "En del af Tomten Bergklyftan no 36 hwar å Ladugård är uppbyggd", "Salteriet Kusten kallad under no 175" m.m.
Typ: karta
Upphovsman: Eric Upmark
Årtal: 1782
Ort: Älvsborgs Kungsladugård,
Serie: GI, nr 49
Innehåll: Karta på en del av nya stranden med kvartersindelning. På kartan syns bl.a. Amiralitetsprästen Floderis hus och trädgård, två byggnader, en bränd tomt och Kapten Legers tomt.
Byggnadens namn: Amiralitetsvarvet/Gamla Varvet
Typ: karta
Upphovsman: Johan Eberhard Carlberg
Årtal: 1718
Ort: Älvsborgs Kungsladugård,
Serie: GVI, nr 2
Visas av 2 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0