»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 3 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "vy" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Kålltorps sjukhusträdgård.
Byggnadens namn: Renströmska sjukhuset/Kålltorps sjukhus trädgård
Typ: vy, vård
Upphovsman: Jansson och Valström
Årtal: 1917
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 6066-6067
Innehåll: Förslag till damm med skulptur vid Guldhedstorget. Perspektivteckning och målning.
Typ: plats, trädgård, vy, konstnärlig utsmyckning
Upphovsman: Tage William-Olsson. Målningen av Anna Branzell (Osignerad)
Årtal: 1945
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 15904:1-2
Innehåll: Stadsdelen Gårdsten använt som exempel i pedagogiskt syfte på trädgårdskurs för att åskådliggöra att miljonprogrammets stadsplanegestaltningar blev "fattiga" trots ekonomisk rikedom. Förslag visar hur Gårdsten med forna perioders "rikare" formspråk hade kunnat gestaltats. Perspektivteckningarnas teman: 1) barock/ monumental 2) andligt centrum/Sagrada Familia 3) engelsk park 4) med kolonier 5) med färg som förut
Typ: trädgård, vy, plan
Upphovsman: Chalmers Tekniska Högskola; Osignerade (Lars Ågren)
Årtal: 1977?
Ort: Göteborg, Angered
Serie: LÅ, nr 29:1-5
Visas av 3 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0