»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 36 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "vård" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Trädgården. Avloppsprofil.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, trädgård
Upphovsman: Svårtydd signatur
Årtal: 1943
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16496
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård
Upphovsman: Martin Krook Trädgårdsarkitekt
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg,
Serie: A, nr 16819
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg,
Serie: C, nr 9007:1-2
Innehåll: Förslag till ordnandet av trädgården vid Simmersröd.
Byggnadens namn: Simmersröds barnhus/Simmersröds barnhusinrättning senare Bergiusgården
Typ: vård, skola, trädgård
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 19--?
Ort: Uddevalla, Ljungskile, Simmersröd
Serie: A, nr 17201
Innehåll: Dräneringsplan för Simmersröds trädgård. Handritad kopia efter länsträdgårdsmästare A. Salströms karta.
Byggnadens namn: Simmersröds barnhus/Simmersröds barnhusinrättning senare Bergiusgården
Typ: plan, trädgård, vård
Upphovsman: N.D.L. [svårtydd signatur]
Årtal: 1921
Ort: Uddevalla, Ljungskile, Simmersröd
Serie: A, nr 17204
Innehåll: Plan för ordnande av trädgård vid Göteborgs Fattighus med växtlighetsöversikt.
Byggnadens namn: Fattighuset
Typ: vård, trädgård
Upphovsman: P. Svensson trädgårdsmästare vid Folkskolelärareseminarium.
Årtal: 1881
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10971
Innehåll: Situationsplan över det gamla befintliga och det nya föreslagna området för trädgårdsodling vid Källshagens sjukhus. Förslag till bevattning av trädgård vid Källshagens sjukhus.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, trädgård, plan
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1938
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16470:1-3
Innehåll: Förslag till park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1931
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 880
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook trädgårdsarkitekt
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 885
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook trädgårdsarkitekt
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 886
Innehåll: Trädgårdsplan.
Byggnadens namn: Skara vårdcentral
Typ: vård, trädgård, plan
Upphovsman: Kurt och Trudi Gustafsson Trädgårds- o. Landskapsarkitekter FSTL; Trudi Gustafsson
Årtal: 1970
Ort: Skara,
Serie: A, nr 17103:9
Innehåll: Brunnsöverbyggnader. (Studieskiss från Tekniska Högskolans Arkitekturlinje)
Typ: trädgård, vård
Upphovsman: Arvid Bjerke
Årtal: 1903
Ort: ,
Serie: AB-e, nr 229d:3-7
Innehåll: Terapilokaler och barnträdgård.
Typ: vård, trädgård
Upphovsman: Göteborgs Drätselkammare Husbyggnadskontoret; svårtydd signatur.
Årtal: 1961
Ort: Göteborg,
Serie: Fastigh.n., nr
Innehåll: Idéskisser till dammar.
Byggnadens namn: Kroppefjälls Sanatorium
Typ: vård, trädgård
Upphovsman: Svårtydda signaturer
Årtal: 1945
Ort: Mellerud, Dals Rostock
Serie: A, nr 16343:1-2
Innehåll: Omändring av parken vid läkarebostadens omgivningar. Även kostnadsberäkningar.
Byggnadens namn: Kroppefjälls Sanatorium
Typ: vård, trädgård
Upphovsman: David Andersson, trädgårdsarkitekt
Årtal: 1946
Ort: Mellerud, Dals Rostock
Serie: C, nr 8805:1-3
Innehåll: Komplettering av planteringarna vid lasarettet i Vänersborg.
Byggnadens namn: Vänersborgs Lasarett (1879-1987). [Lasarettet i Vänersborg]
Typ: vård, trädgård
Upphovsman: C. Granquist
Årtal: 18--?
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16421
Innehåll: Relationsritning.
Byggnadens namn: Verktygsbod för trädgården vid Källshagens sjukhus
Typ: vård, produktion
Upphovsman: Ernst Lindh. Edenbane
Årtal: 191-?, 1956
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16530
Innehåll: Förslag till perennrabatter/perenna rabatter.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, trädgård
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 19--?
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16553
Innehåll: Plankarta över inhägnat område vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1931
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 881
Innehåll: Dispositionsplaner över trädgården. Dräneringsplaner över bl.a. Bageribacken. Karta med arealuppgift för fruktträdgård och blomsterland, samt täckdikning. Avvägningskurva till avloppsledningen från pannrummet.
Byggnadens namn: Restads sjukhus (fd Restads hospital och asyl/Vänersborgs Hospital och Asyl)
Typ: vård, plan, trädgård
Upphovsman: H. Djurberg, jordbrukskonsulent, signerad och osignerade
Årtal: 1943-1947
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16697:1-5
Visas av 36 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0