»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 15 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "skola" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Förslag till ordnandet av trädgården vid Simmersröd.
Byggnadens namn: Simmersröds barnhus/Simmersröds barnhusinrättning senare Bergiusgården
Typ: vård, skola, trädgård
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 19--?
Ort: Uddevalla, Ljungskile, Simmersröd
Serie: A, nr 17201
Innehåll: Planteringsförslag.
Byggnadens namn: Björkö skola/Björköskolan
Typ: skola, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook Trädgårds-Arkitekt F.S.T.
Årtal: 1949
Ort: Öckerö, Björkö
Serie: DP, nr 4318:79-81
Innehåll: Entrédetaljer. Kopior på de ursprungliga ritningarna.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården - institutionsbyggnaden
Typ: botanisk trädgård, skola
Upphovsman: Göteborgs Drätselkammare Arkitektbyrån; Olof Sellman, Erik Dahlhielm. Göteborgs Fastighetskontor Husbyggnadsavdelningen Projekteringsbyrån.
Årtal: 1940-1941, 1978
Ort: Göteborg,
Serie: Fastigh.n., nr
Innehåll: Förslag till trädgårdsanläggning med typväxtodling. Inkluderar beskrivning.
Byggnadens namn: Nylöseskolan, Nylöse Kristna skola (Hade från början arbetsnamnet Nya Lödöseskolan)
Typ: skola, trädgård
Upphovsman: Trädgårds-arkitekt Martin Krook. R.O. Swensson.
Årtal: 1940-1941
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 12:271-280
Innehåll: Hovåsskolan. Trädgårdsplanering.
Byggnadens namn: Hovåsskolan
Typ: skola, trädgård
Upphovsman: Hans & Margit Büchel trädgårdsarkitekter FSTL.
Årtal: 1968
Ort: Askim,
Serie: D, nr 180
Innehåll: Göteborgs Trädgårdsförening. Kontorshus vid Backa.
Byggnadens namn: Trädgårdsföreningens plantskola
Typ: skola, kontor, trädgård
Upphovsman: A. Krüger & Son AB
Årtal: 1932
Ort: Backa, Röd
Serie: KR, nr 137:1
Innehåll: Förslag till trädgårdsanläggning. Planteringsritning.
Byggnadens namn: Hönö nya skola/Hönöskolan
Typ: skola, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook Trädgårds-Arkitekt FST
Årtal: 1949-1950
Ort: Öckerö, Hönö
Serie: DP, nr 4821:139-140
Innehåll: Göteborgs Trädgårdsförening. Pannhus vid Backa.
Byggnadens namn: Trädgårdsföreningens plantskola
Typ: skola, produktion, trädgård
Upphovsman: A. Krüger & Son AB
Årtal: 1930
Ort: Backa, Röd
Serie: KR, nr 137:2
Innehåll: Förslag till vattencistern vid Trädgårdsförenings plantskola.
Byggnadens namn: Trädgårdsföreningens plantskola
Typ: skola, kontor, trädgård
Upphovsman: Osignerade.
Årtal: 1935
Ort: Backa, Röd
Serie: KR, nr 137:3-4
Innehåll: Karta över jordområde avsett till tomt och trädgård för lärarebostäder vid Skrea folkskola i Skrea socken av Hallands län.
Byggnadens namn: Skrea folkskola
Typ: skola, karta
Upphovsman: Gustaf Norlin, distriktlantmätare
Årtal: 1935
Ort: Falkenberg, Skrea
Serie: DP, nr 5705:1
Innehåll: Skrea skolhustomt. Nivåkurvor. Planteringsplan etc.
Byggnadens namn: Skrea-Skolan/Skreaskolan
Typ: skola, karta, trädgård
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 1957?
Ort: Falkenberg, Skrea
Serie: DP, nr 5705:118-119
Innehåll: Förslag till anordnande av uppfart till Handelsinstitutet och Latinläroverket.
Byggnadens namn: Handelsinstitutet
Typ: gata, skola, trädgård
Upphovsman: Albert Lilienberg
Årtal: 1915-1917
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr C 146 c-d
Innehåll: Anordningar kring Handelsinstitutet. Grusade vägar och planteringar m.m.
Byggnadens namn: Handelsinstitutet
Typ: gata, skola, trädgård
Upphovsman: Gatu- och vägförvaltningen i Göteborg; Hjalmar Svensson
Årtal: 1916
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr C 146 e-f
Innehåll: Nybyggnad av barndaghem och barnträdgård. Även detalj- och konstruktionsritningar samt ritningsförteckning. Vissa av ritningarna gäller för barndaghem i Högsbo också.
Byggnadens namn: Barndaghem, barnträdgård
Typ: skola, lekplats, trädgård
Upphovsman: Nils Einar Eriksson och Erik Ragndal
Årtal: 1948-1949
Ort: Göteborg, Torpa
Serie: NEE, nr 153:14-35
Innehåll: Nybyggnadsritningar inklusive detaljer. Trädgårdsplanering.
Byggnadens namn: Hertingskolan
Typ: skola, trädgård
Upphovsman: Arkitekt SAR Per B. Persson; Per Persson, B.J., LH, A.O., I.L., K.B., HR
Årtal: 1959-1961, 1963
Ort: Falkenberg, Falkenberg
Serie: PP, nr 5808:1-37
Visas av 15 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0