»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 12 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "produktion" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Tomtkarta. [Carta öfver Gullberg..belägen vid Gullbergs Bro..med åbyggnader och Trädgårdar]
Byggnadens namn: Gullberg
Typ: bostad, produktion, trädgård
Upphovsman: Herman Hallberger
Årtal: 1835
Ort: Göteborg,
Serie: GI 61, nr 38
Innehåll: Relationsritning.
Byggnadens namn: Verktygsbod för trädgården vid Källshagens sjukhus
Typ: vård, produktion
Upphovsman: Ernst Lindh. Edenbane
Årtal: 191-?, 1956
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16530
Innehåll: Inplantering av förutvarande trädgård, samt ett provisoriskt tak över samma trädgårdsområde.
Byggnadens namn: Spinneriaktiebolaget Herman Kürzel
Typ: produktion, trädgård
Upphovsman: Hj. Lynander
Årtal: 1941
Ort: Göteborg, Örgryte
Serie: KR, nr 57:19
Innehåll: Tomtkarta, [Carta öfver tomten Nr 5 uti Badstugo Bastionen] Manbyggnad med bryggeri av sten. Manbyggnad med magasin av sten. Diverse uthus. Gård. Trädgård.
Typ: produktion, trädgård, sportanläggning, karta
Upphovsman: H. Hallberger
Årtal: 1834
Ort: Göteborg,
Serie: GI 61, nr 35
Innehåll: Karta över stadens gamla materialgård. Plan utvisande bl.a. materialbodar, smedja, stenkolsbinge och trädgård.
Byggnadens namn: Stadens gamla materialgård
Typ: karta, produktion
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 18--?
Ort: Göteborg,
Serie: Hamnen, nr 563
Innehåll: Göteborgs Trädgårdsförening. Pannhus vid Backa.
Byggnadens namn: Trädgårdsföreningens plantskola
Typ: skola, produktion, trädgård
Upphovsman: A. Krüger & Son AB
Årtal: 1930
Ort: Backa, Röd
Serie: KR, nr 137:2
Innehåll: Byggnadsdetaljer; dörrar, fönster och tak.
Typ: produktion, trädgård
Upphovsman: Osignerade. (Arvid Bjerke och R.O. Swensson)
Årtal: 1919
Ort: Askim, Hovås/Hofås
Serie: AB-e, nr 86:4-5
Innehåll: Redskapsbod.
Typ: produktion, trädgård
Upphovsman: Osignerade. (Arvid Bjerke och R.O. Swensson)
Årtal: 1919
Ort: Askim, Hovås/Hofås
Serie: AB-e, nr 86:2-3
Innehåll: Förslag till ny entré och gårdsanläggning. Även perspektivteckning.
Byggnadens namn: Entré vid Gamlestadens Fabriker
Typ: produktion, trädgård
Upphovsman: Källqvist
Årtal: 1946
Ort: Göteborg,
Serie: C, nr 8576:1-3
Innehåll: Förslag till byggnad för trädgårdsalster och slöjd vid Vänersborgs hospital och asyl.
Byggnadens namn: Trädgårds- och slöjdbyggnaden vid Restads hospital och asyl/Vänersborgs Hospital och Asyl (senare Restads sjukhus)
Typ: vård, produktion
Upphovsman: Albin Engelbrecht
Årtal: 1911
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16639:1-2
Innehåll: Nybyggnadsritningar till administrationsbyggnad vid Svenska Flygmotoraktiebolaget i Trollhättan. Även fönster samt utkast till trapp med trädgårdsanläggning mellan nya kontorsbyggnaden och fabriksbyggnaden.
Byggnadens namn: Svenska Flygmotoraktiebolaget
Typ: Kontor, produktion, trädgård, plan, byggnadsdetaljer
Upphovsman: Arkitekt Gustaf Alde; L.A., F.J., R.E.
Årtal: 1949
Ort: Trollhättan, Trollhättan
Serie: GA, nr 122:1-10
Innehåll: Tomtkarta över stadsbyggmästare Jacob Feigels plats öster om Drottningporten där han inrättat en oljestamp. Kartan visar manbyggnader och trädgård på tomterna 12 roten 53-55 samt ett garveri på tomten 12 roten 56.
Byggnadens namn: Jacob Feigels Oljestamp
Typ: produktion, karta
Upphovsman: Osignerad (Johan Eberhard Carlberg)
Årtal: 1720
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 110
Visas av 12 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0