»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 12 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "plats" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Uppmätningsritning av Carl Olssons trädgård norr om Guldhedsgatan.
Byggnadens namn: Carl Olssons trädgård
Typ: trädgård, plats, plan
Upphovsman: Tage William-Olsson, Josef M. Stäck
Årtal: 1944
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 5745 a-b
Innehåll: Preliminärt förslag till sammanslagning av utsiktsplatsen och professor Torgny Segerstedt trädgård.
Byggnadens namn: Professor Segerstedts trädgård. Utsiktsplatsen.
Typ: trädgård, park, plats
Upphovsman: Stadsplanekontoret i Göteborg: Anna Branzell
Årtal: 1951
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 5887
Innehåll: Tomtkarta. [Carta öfver Trädgårds Platsen]
Typ: trädgård, karta, plats
Upphovsman: Herman Hallberger
Årtal: 1837
Ort: Göteborg,
Serie: GI 61, nr 45
Innehåll: Förslag till plantering på Drottningtorget.
Typ: plats, trädgård, plan
Upphovsman: Oscar Rosengren, trädgårdsmästare
Årtal: 1910
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16080
Innehåll: Förslag till ordnande av vissa gator och platser inom 19:e roten. Situationsplan och lusthus/musikpaviljong?
Typ: plats, trädgård, gata
Upphovsman: Albert Lilienberg, Karl Samuelson
Årtal: 1917
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16078
Innehåll: Förslag till blomsteranordning på Domkyrkoplan.
Byggnadens namn: Domkyrkan
Typ: trädgård, kyrka, plats, plan
Upphovsman: E.A. Wahman
Årtal: 1913
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr A 110
Innehåll: Ordnande av öppna platsen vid Skåne- och Sten Sturegatorna.
Typ: plats, trädgård, gata
Upphovsman: Karl Samuelsson?
Årtal: 1926
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr C 169
Innehåll: Förslag till ordnande av vissa gator och platser inom 19:e roten i Göteborg.
Typ: trädgård, gata, plats, plan
Upphovsman: Albert Lilienberg
Årtal: 1917
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 119 a
Innehåll: Förslag till ordnande av vissa gator och platser inom 19:e roten.
Typ: trädgård, plats
Upphovsman: Albert Lilienberg
Årtal: 1917
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 119 b
Innehåll: Fotografier över träd på Kaserntorget vid Telegrafen.
Byggnadens namn: Telegrafen
Typ: plats, trädgård
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 1916
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr C 145 a-c
Innehåll: Förslag till damm med skulptur vid Guldhedstorget. Perspektivteckning och målning.
Typ: plats, trädgård, vy, konstnärlig utsmyckning
Upphovsman: Tage William-Olsson. Målningen av Anna Branzell (Osignerad)
Årtal: 1945
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 15904:1-2
Innehåll: Förslag till förändring av Skanstorget. Förslag till markanvändning i Haga, dispositionsplan.
Typ: plats, plan, trädgård
Upphovsman: Göteborgs Fastighetskontor Husbyggnadsavdelningen Arkitektbyrån. Stadsbyggnadskontoret Innerstadsbyrån.
Årtal: 1978, 1983
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 17728:1-3
Visas av 12 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0