»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 59 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "plan" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Förslag till renovering av trädgård vid Nya Varvet.
Typ: trädgård, plan
Upphovsman: Axel Boberg + svårtydd signatur
Årtal: 1941
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16085
Innehåll: Uppmätningsritning av Carl Olssons trädgård norr om Guldhedsgatan.
Byggnadens namn: Carl Olssons trädgård
Typ: trädgård, plats, plan
Upphovsman: Tage William-Olsson, Josef M. Stäck
Årtal: 1944
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 5745 a-b
Innehåll: Dräneringsplan för Simmersröds trädgård. Handritad kopia efter länsträdgårdsmästare A. Salströms karta.
Byggnadens namn: Simmersröds barnhus/Simmersröds barnhusinrättning senare Bergiusgården
Typ: plan, trädgård, vård
Upphovsman: N.D.L. [svårtydd signatur]
Årtal: 1921
Ort: Uddevalla, Ljungskile, Simmersröd
Serie: A, nr 17204
Innehåll: Planteringsförslag.
Byggnadens namn: Björkö skola/Björköskolan
Typ: skola, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook Trädgårds-Arkitekt F.S.T.
Årtal: 1949
Ort: Öckerö, Björkö
Serie: DP, nr 4318:79-81
Innehåll: "Karta över s.k. Jernvågs-trädgården uti Förstaden Masthugget vid Götheborg". På planen syns även portvaktstuga, fattighus och magasin.
Byggnadens namn: Järnvågsträdgården
Typ: trädgård, plan
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 1885
Ort: Göteborg,
Serie: GII, nr 127 a-b
Innehåll: Tomtkartor. Trädgården.
Byggnadens namn: Caroline Wijks stiftelse - sjuksköterskehem
Typ: bostad, trädgård, plan
Upphovsman: Ernst Torulfs Arkitektkontor. Kartorna osignerade.
Årtal: 1918-1921
Ort: Göteborg,
Serie: KR, nr 405:34-36
Innehåll: Förslag till ordnande av trädgården på förra landeriet Johanneberg.
Byggnadens namn: Johannebergs landeri/Landeriet Johanneberg
Typ: trädgård, bostad, plan
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 192-?
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 3494
Innehåll: Förslag till ordnande av Jederuska trädgården.
Byggnadens namn: Jedeurska trädgården [Ingår i Gathenhielmska reservatet]
Typ: lekplats, park, plan
Upphovsman: Karl B. Axelsson, M. Strandholm
Årtal: 1949
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 6011
Innehåll: Situationsplan över det gamla befintliga och det nya föreslagna området för trädgårdsodling vid Källshagens sjukhus. Förslag till bevattning av trädgård vid Källshagens sjukhus.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, trädgård, plan
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1938
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16470:1-3
Innehåll: Förslag till park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1931
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 880
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook trädgårdsarkitekt
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 885
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook trädgårdsarkitekt
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 886
Innehåll: Trädgårdsplan.
Byggnadens namn: Skara vårdcentral
Typ: vård, trädgård, plan
Upphovsman: Kurt och Trudi Gustafsson Trädgårds- o. Landskapsarkitekter FSTL; Trudi Gustafsson
Årtal: 1970
Ort: Skara,
Serie: A, nr 17103:9
Innehåll: "Plan af Burgården som wisar Åbyggnaderne och Trädgården". [Plan av Burgården som visar åbyggnaderna och trädgården] Planen utvisar: a) Envånings boningshus b) Tvåvånings boningshus c) Avträde d) Hönshus e) Lada som tillhör prostinnan Poppelman f) Bondens hus g) Tillbyggnad till en stuga som bonden Anders Willin byggt h) Äldre lador i-q) Trädgård, hagar, täppor, dammar, diken och gårdar
Byggnadens namn: Norra Burgården
Typ: bostad, plan
Upphovsman: Carl Wilhelm Carlberg
Årtal: 1768
Ort: Göteborg,
Serie: GI, nr 7
Innehåll: Förslag till plantering på Drottningtorget.
Typ: plats, trädgård, plan
Upphovsman: Oscar Rosengren, trädgårdsmästare
Årtal: 1910
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16080
Innehåll: Förslag till ordnande av förgårdar utefter Kungsportsavenyn.
Typ: plan, gata, trädgård
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 1942
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 5054
Innehåll: Trädgårdsöversikt.
Byggnadens namn: Rossareds huvudbyggnad/Villa Dahlman
Typ: bostad, trädgård, plan
Upphovsman: Trädgårdsanläggningsbyrån Jansson & Wallström?
Årtal: 1919
Ort: Kungsbacka, Fjärås, Rossared
Serie: AB-e, nr 89c:36
Innehåll: Planritning över trädgårdsanläggningen.
Byggnadens namn: Hellekis säteri
Typ: bostad, trädgård, plan
Upphovsman: H. Andersen?, trädgårdsarkitekt (havearkitekt), Köpenhamn
Årtal: 1931
Ort: Götene, Hellekis, Hällekis
Serie: MW, nr 67:2
Innehåll: Plankarta över inhägnat område vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1931
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 881
Byggnadens namn: Kallebäcks sjukhem
Typ: Vård, trädgård, plan
Upphovsman: Inga Edler Claësson m.fl.
Årtal: 1960-1990-talet
Ort: Göteborg, Örgryte
Serie: Medichus, nr 53
Visas av 59 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0