»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 19 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "park" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård
Upphovsman: Martin Krook Trädgårdsarkitekt
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg,
Serie: A, nr 16819
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg,
Serie: C, nr 9007:1-2
Innehåll: Preliminärt förslag till sammanslagning av utsiktsplatsen och professor Torgny Segerstedt trädgård.
Byggnadens namn: Professor Segerstedts trädgård. Utsiktsplatsen.
Typ: trädgård, park, plats
Upphovsman: Stadsplanekontoret i Göteborg: Anna Branzell
Årtal: 1951
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 5887
Innehåll: Förslag till ordnande av Jederuska trädgården.
Byggnadens namn: Jedeurska trädgården [Ingår i Gathenhielmska reservatet]
Typ: lekplats, park, plan
Upphovsman: Karl B. Axelsson, M. Strandholm
Årtal: 1949
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 6011
Innehåll: Förslag till park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1931
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 880
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook trädgårdsarkitekt
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 885
Innehåll: Park och trädgårdar vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Martin Krook trädgårdsarkitekt
Årtal: 1930
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 886
Innehåll: Plan över trädgården.
Byggnadens namn: Bjertorps slott/Bjertorp slott
Typ: bostad, trädgård, park
Upphovsman: Osignerad [Enoch Cederpalm?]
Årtal: 1914?
Ort: Vara, Bjärrtorp, Kvänum
Serie: C, nr 9048
Innehåll: Plankarta över inhägnat område vid Källshagens sjukhus i Vänersborg.
Byggnadens namn: Källshagens sjukhus
Typ: vård, park, trädgård, plan
Upphovsman: Waldemar Söderholm, trädgårdsmästare
Årtal: 1931
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 881
Innehåll: Förslag till botaniskt förevisningsfält i Slottsskogsparken.
Typ: botanisk trädgård, park
Upphovsman: Thure Ohlson [Ture Olsson]
Årtal: 1911
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16043
Innehåll: Förslag till mönsterträdgård.
Typ: trädgård, park, plan
Upphovsman: Thure Ohlson [Ture Olsson]
Årtal: 1918
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16058
Innehåll: Förslag till utformande av Burgårdens park med bl.a. Bergakungens salar. "Burgårds park - evenemangs dirstrict". Perspektivteckningar (kopior).
Typ: park, trädgård, biograf
Upphovsman: J. Tizzard [John Tizzard]
Årtal: 199-? 200-?
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16079:1-11
Innehåll: Förslag till plantering på tredje kvarteret i artonde roten i Göteborgs stad. [På kartan syns bl.a. Redbergsskolan]
Typ: park, trädgård, plan
Upphovsman: O.R.
Årtal: 1900
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 48 a-b
Innehåll: Förslag till ordnande av Kungsträdgården. Perspektivteckningar. Situationsplaner.
Byggnadens namn: Kungsträdgården
Typ: park, trädgård
Upphovsman: Osignerade. (Sven Brolid)
Årtal: 19--?
Ort: Stockholm,
Serie: SB, nr 44:1-14
Innehåll: Skiss - ljusgårdar steril C. Utemiljö barn. Uteplatser - personaldagrum. Uteplats på tak klin kem lab diskussionsunderlag. Stomme för takterass.
Byggnadens namn: Norra Älvsborgs lasarett NÄL
Typ: vård, park, trädgård
Upphovsman: Landskapsgruppen ab; L-Å Adolfsson mfl
Årtal: 1979
Ort: Trollhättan, Trollhättan
Serie: C, nr 8979:1-7
Innehåll: Plan över nyplantering av fruktträd vid Restads sjukhus.
Byggnadens namn: Restads sjukhus (fd Restads hospital och asyl/Vänersborgs Hospital och Asyl)
Typ: vård, plan, park, trädgård
Upphovsman: F. Johansson [Fredrik Johansson?]
Årtal: 1937
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16685
Innehåll: Plan över dränering utförd år 1939. Området vid chefsläkarebostaden, gamla Restads huvudbyggnad, rotfruktskällaren, fruktträdgården, vinbärs- och krusbärskvarteren.
Byggnadens namn: Restads sjukhus (fd Restads hospital och asyl/Vänersborgs Hospital och Asyl)
Typ: vård, plan, park, trädgård
Upphovsman: F. Johansson [Fredrik Johansson?]
Årtal: 1939
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16686
Innehåll: Förslag till parkanläggning vid Vänersborgs hospital och asyl.
Byggnadens namn: Restads hospital och asyl/Vänersborgs Hospital och Asyl (senare Restads sjukhus)
Typ: vård, park, trädgård
Upphovsman: Axel Holzhausen
Årtal: 1910
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: E, nr 882
Innehåll: Planteringar i Lorensbergsparken ovanpå delar av garaget. Illustrationsplan. Sektioner genom p-däck, slänt vid bibliotek, plantering på bjälklag. Befintliga nivåkurvor.
Byggnadens namn: Park Avenue Hotel
Typ: hotell, park, trädgård
Upphovsman: Inga Edler Claësson Trädgårdsarkitekt AB; Ulla Ericson, K.A.
Årtal: 1969
Ort: Göteborg,
Serie: NEE, nr 158:630-633
Visas av 19 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0