»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 5 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "lekplats" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Lekplats på Söderlingska ängen. Skyddstak.
Byggnadens namn: Söderlingska trädgården
Typ: lekplats, trädgård
Upphovsman: F. Lindström SAR
Årtal: 1940
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 259:46 b
Innehåll: Förslag till ordnande av Jederuska trädgården.
Byggnadens namn: Jedeurska trädgården [Ingår i Gathenhielmska reservatet]
Typ: lekplats, park, plan
Upphovsman: Karl B. Axelsson, M. Strandholm
Årtal: 1949
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 6011
Innehåll: Förslag till vilo- och lekplats i hörnet av Paradis- och Nyströmsgatorna.
Typ: lekplats, trädgård
Upphovsman: Göteborgs Stadsingenjörskontor
Årtal: 1925
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16087
Innehåll: Förslag till ordnandet av lekplats på bergsområdet invid Karl-Johans kyrka. [Tomten bredvid Majornas småbarnsskola] Även lekpaviljong/lusthus.
Typ: lekplats, trädgård, plan
Upphovsman: Göteborgs Stadsingeniörskontor
Årtal: 1921
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16082:2
Innehåll: Nybyggnad av barndaghem och barnträdgård. Även detalj- och konstruktionsritningar samt ritningsförteckning. Vissa av ritningarna gäller för barndaghem i Högsbo också.
Byggnadens namn: Barndaghem, barnträdgård
Typ: skola, lekplats, trädgård
Upphovsman: Nils Einar Eriksson och Erik Ragndal
Årtal: 1948-1949
Ort: Göteborg, Torpa
Serie: NEE, nr 153:14-35
Visas av 5 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0