»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 27 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "karta" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Karta över Botaniska Trädgårdens område.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Årtal:
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10575
Innehåll: Tomtkarta. [Carta öfver Trädgården]
Typ: trädgård, bostad, karta
Upphovsman: H. Hallberger
Årtal: 1834
Ort: Göteborg,
Serie: GI 61, nr 34
Innehåll: Karta över Botaniska Trädgårdens område. Tillhör Styrelsens för Botaniska Trädgårdens skrivelse av 20/10 1919.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Årtal: 1919
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10561
Innehåll: Plan över Botaniska Trädgården i Göteborg. Växtöversikter.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Upphovsman: Sigfrid Ericson
Årtal: 1918
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10563-10564
Innehåll: Kartor över växtligheten i Botaniska Trädgården.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Årtal:
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10572-10574
Innehåll: Översiktskarta över Botaniska Trädgården tillhörande Professor Wahlmans konstnadsförslag från 1922.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Upphovsman: Per Gustav Blidberg löjtnant och arbetschef vid gatu- och vägförvaltningen. Harry Hammarstrand byggnadsingenjör.
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10566
Innehåll: "Charta öfver Hus och Tomt No 102 med dertill hörande Trädgård uti 1sta Qvarteret, 2dra Roten och Götheborg.." [Tomtkarta] På kartan syns även Törngrenska boden.
Typ: karta, bostad, trädgård
Upphovsman: Herman Hallberger
Årtal: 1811
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 123
Innehåll: Karta över Fässberg Västergården.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Upphovsman: K.H. Wahlgren kommissionslantmätare.
Årtal: 1909
Ort: Mölndal, Fässberg
Serie: A, nr 10565
Innehåll: Förslag till ordnande av entrén.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Upphovsman: Albert Lilienberg stadingenjör.
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10568
Innehåll: Karta över del av Änggården med angivet område som reserverats för ett institut för praktisk botanik. (Tillhör beslut 27/10 1921)
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Upphovsman: C.T. Andersson: Göteborgs Stadsingenjörskontor.
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10567
Innehåll: Tomtkarta. [Carta öfver Trädgårds Platsen]
Typ: trädgård, karta, plats
Upphovsman: Herman Hallberger
Årtal: 1837
Ort: Göteborg,
Serie: GI 61, nr 45
Innehåll: "Tomt Charta öfwer Handelsmannen Herr Lars Kåhres uti första Roten på Södra Sidan om MagazinsGatan belägne Tomt uti Götheborg afmätt År 1786". Uppmätning av Lars Kåhres tomt med byggnader och trädgård inritade. [Akvarellerad detaljplan]
Typ: karta, bostad, trädgård
Upphovsman: Henric Liedin
Årtal: 1786
Ort: Göteborg,
Serie: GVII, nr 17
Innehåll: "Charta öfwer Maijorne Bugten tillika med en del af nästgränsande tomter på Elsborgs Kongs Ladugårds Ägor.." [Karta över Majornabukten med intilliggande tomter..] På kartan syns bl.a. "Manngården till Torpet no 20 bellevüe kalladt" med trädgård, "En del af platsen no 21 förnögsam.heten kallad, som nyttjas till Trädgård", "En del af Tomten Bergklyftan no 36 hwar å Ladugård är uppbyggd", "Salteriet Kusten kallad under no 175" m.m.
Typ: karta
Upphovsman: Eric Upmark
Årtal: 1782
Ort: Älvsborgs Kungsladugård,
Serie: GI, nr 49
Innehåll: Förslag till ordnande av Söderlingska trädgården. Karta över stadens mark inom 1:a kvarteret Gatenhielm i Marjonas 3:e rote och inom angränsande område, som enligt stadsplanen skall utläggas som park. Förslag till ändring av stadsplanen för delar av Majornas 3:e och 4:e rotar.
Byggnadens namn: (Gatenhielmska kulturreservatet)
Typ: karta, trädgård, bostad
Upphovsman: U. Åhrén, stadsplanechef.
Årtal: 1936, 1938-1939
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 259:42-45
Innehåll: Tomtkarta, [Carta öfver tomten Nr 5 uti Badstugo Bastionen] Manbyggnad med bryggeri av sten. Manbyggnad med magasin av sten. Diverse uthus. Gård. Trädgård.
Typ: produktion, trädgård, sportanläggning, karta
Upphovsman: H. Hallberger
Årtal: 1834
Ort: Göteborg,
Serie: GI 61, nr 35
Innehåll: Karta över alla ägorna till Mölndals by med hemmanen Trädgården och Korndal i Göteborgs län, Askims härad och Fässbergs socken. Upprättad för laga skifte år 1846 av A. Helander. Kopierad för laga skiftes ändring år 1860 av H.W. Brandel.
Typ: karta
Upphovsman: H.W. Brandel
Årtal: 1860
Ort: Mölndal, Mölndal
Serie: Hamnen, nr 425
Innehåll: Karta över stadens gamla materialgård. Plan utvisande bl.a. materialbodar, smedja, stenkolsbinge och trädgård.
Byggnadens namn: Stadens gamla materialgård
Typ: karta, produktion
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 18--?
Ort: Göteborg,
Serie: Hamnen, nr 563
Innehåll: Karta över Göteborg som visar de olika parkernas tillkomstår. [Vissa parker saknar uppgifter om tillkomstår på kartan] Slottsskogsparken, Slottsskogsvallen, Vasaparken, Botaniska trädgården, Skansparken, Liseberg, Kungsparken och Keillers park.
Typ: karta
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 19--?
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 78 k
Innehåll: Karta över oraserade tomter i stadens 8:e kvarter vid Södra Larmgatan.
Typ: karta
Upphovsman: L.W. Brandenburg
Årtal: 1845
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 148
Innehåll: Karta över landerilägenheten nr 77, 78, 84 Carlsberg i 12:e roten.
Byggnadens namn: Landeriet Carlsberg/Landeriet Karlsberg
Typ: bostad, trädgård, karta
Upphovsman: L.W. Brandenburg
Årtal: 1847
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 150
Visas av 27 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0