»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 14 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "gata" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Förslag till ordnande av förgårdar utefter Kungsportsavenyn.
Typ: plan, gata, trädgård
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 1942
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 5054
Innehåll: Förslag till ordnande av vissa gator och platser inom 19:e roten. Situationsplan och lusthus/musikpaviljong?
Typ: plats, trädgård, gata
Upphovsman: Albert Lilienberg, Karl Samuelson
Årtal: 1917
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16078
Innehåll: Förslag till utläggning av Friggagatan vid 7:e kvarteret i 16:e roten med förslag på vilka träd som skall kvarstå.
Typ: gata, trädgård, plan
Upphovsman: Gatu- och vägförvaltningen i Göteborg
Årtal: 1913
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 88
Innehåll: Skiss till trappa i Idrottsgatan men planeringar runtomkring.
Typ: gata, trädgård, plan
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 1915
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 102
Innehåll: Förslag till plantering i hörnet av Ånäsvägen och Falkgatan samt längs Ånäsvägen.
Typ: trädgård, gata, plan
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 1916
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 108 a-b
Innehåll: Ordnande av öppna platsen vid Skåne- och Sten Sturegatorna.
Typ: plats, trädgård, gata
Upphovsman: Karl Samuelsson?
Årtal: 1926
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr C 169
Innehåll: Förslag till ordnande av förgårdar utefter Kungsportsavenyn. Del av fasader.
Typ: plan, gata, trädgård
Upphovsman: Stadsarkitektkontoret
Årtal: 1942
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 5056-5062
Innehåll: Förslag till ordnande av Kungsportsavenyn samt trädplanering. Även perspektivteckningar.
Typ: plan, gata, trädgård
Upphovsman: Stadsarkitektkontoret. Sten Branzell, signerade och osignerade
Årtal: 1942
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 5064-5088
Innehåll: Förslag till ordnande av förgårdar utefter Kungsportsaveyn.
Typ: plan, gata, trädgård
Upphovsman: Sten Branzell, signerad och osignerad
Årtal: 1942
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 5055:1-2
Innehåll: Förslag till ordnande av förgårdar utefter Linnégatan. Skisser.
Typ: plan, gata, trädgård
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 19--?
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 5043:1-6
Innehåll: Förslag till ordnande av vissa gator och platser inom 19:e roten i Göteborg.
Typ: trädgård, gata, plats, plan
Upphovsman: Albert Lilienberg
Årtal: 1917
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr B 119 a
Innehåll: Uppfart till Ahlbergska huset - planteringsförslag. Perspektivteckning och växtförteckning.
Byggnadens namn: Ahlbergska huset/Sjöräddningssällskapet
Typ: trädgård, bostad, gata
Upphovsman: Göteborgs Stads Gatukontor. Parkavdelningen; Magnus Johnson
Årtal: 1966
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16075
Innehåll: Förslag till anordnande av uppfart till Handelsinstitutet och Latinläroverket.
Byggnadens namn: Handelsinstitutet
Typ: gata, skola, trädgård
Upphovsman: Albert Lilienberg
Årtal: 1915-1917
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr C 146 c-d
Innehåll: Anordningar kring Handelsinstitutet. Grusade vägar och planteringar m.m.
Byggnadens namn: Handelsinstitutet
Typ: gata, skola, trädgård
Upphovsman: Gatu- och vägförvaltningen i Göteborg; Hjalmar Svensson
Årtal: 1916
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr C 146 e-f
Visas av 14 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0