»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 4 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "byggnadsdetaljer" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Trädgården och gårdsdetaljer.
Byggnadens namn: Villa Lilleskog
Typ: bostad, byggnadsdetaljer
Upphovsman: Arvid Bjerke och R.O. Swensson
Årtal: 1916-1917
Ort: Alingsås, Västra Bodarna/Bodarne, Lilleskog
Serie: AB-e, nr 22a:29-31
Innehåll: På anhållan av bakaremästaren Anders Mattsson förordnar Magistraten om besiktning och värdering av Mattssons tomt där uthusbyggnaden och planket runt trädgården skadads vid en eldsvåda.
Typ: bostad, byggnadsdetaljer
Upphovsman: (Jonas Hagberg, John Sundberg)
Årtal: 1830
Ort: Göteborg,
Serie: FIIIa, nr 3:83
Innehåll: Förslag till vinterträdgård och blomsterfönster i villa.
Typ: Bostad, trädgård, byggnadsdetaljer
Upphovsman: Elsa-Brita Stjernberg Arkitekt S.A.R.
Årtal: 1956-1957
Ort: Göteborg, Västra Frölunda
Serie: SHE, nr 16:1-3
Innehåll: Nybyggnadsritningar till administrationsbyggnad vid Svenska Flygmotoraktiebolaget i Trollhättan. Även fönster samt utkast till trapp med trädgårdsanläggning mellan nya kontorsbyggnaden och fabriksbyggnaden.
Byggnadens namn: Svenska Flygmotoraktiebolaget
Typ: Kontor, produktion, trädgård, plan, byggnadsdetaljer
Upphovsman: Arkitekt Gustaf Alde; L.A., F.J., R.E.
Årtal: 1949
Ort: Trollhättan, Trollhättan
Serie: GA, nr 122:1-10
Visas av 4 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0