»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 37 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "botanisk trädgård" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Karta över Botaniska Trädgårdens område.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Årtal:
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10575
Innehåll: Karta över Botaniska Trädgårdens område. Tillhör Styrelsens för Botaniska Trädgårdens skrivelse av 20/10 1919.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Årtal: 1919
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10561
Innehåll: Plan över Botaniska Trädgården i Göteborg. Växtöversikter.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Upphovsman: Sigfrid Ericson
Årtal: 1918
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10563-10564
Innehåll: Kartor över växtligheten i Botaniska Trädgården.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Årtal:
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10572-10574
Innehåll: Översiktskarta över Botaniska Trädgården tillhörande Professor Wahlmans konstnadsförslag från 1922.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Upphovsman: Per Gustav Blidberg löjtnant och arbetschef vid gatu- och vägförvaltningen. Harry Hammarstrand byggnadsingenjör.
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10566
Innehåll: Murgård inom Botaniska trädgården.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson, M.L. Mandelius, signerade och osignerade.
Årtal: 1944-1946
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:1-4
Innehåll: Tempel i Botaniska trädgården.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Harald Bergsten
Årtal: 1922-1923
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:6-14
Innehåll: Placering av tempel i botaniska trädgården. Entréanläggningen.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Carl Ritzén
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:15
Innehåll: Förslag till minnesstenar över Charles Felix Lindberg i Botaniska trädgården.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson, 1 osignerad.
Årtal: 1940
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:16-18
Innehåll: Preliminär skiss till placering av vänthall och försäljningskiosk i Botaniska trädgården. Perspektivteckning.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson
Årtal: 1944
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 270:19
Innehåll: Preliminär skiss till Marinbotaniska institutionen.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården, Marinbotaniska institutionen
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson, M.L. Mandelius SAR.
Årtal: 1951
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10552-10553
Innehåll: Tillbyggnad av institutionsbyggnaden.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården (institutionsbyggnaden)
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: R.O. Swensson och M.L. Mandelius S.A.R.
Årtal: 1946
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10554-10555
Innehåll: Förslag till nybyggnad för trädgårdsarbetare, med mat- och omklädningsrum.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: G. Robertson: Göteborgs Stads Fastighetskontor Byggnadsbyrån.
Årtal: 1944-1945
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10557-10560
Innehåll: Skiss till personalrum för trädgårdsarbetare.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Gustaf Samuelsson
Årtal: 1945
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10556
Innehåll: Dörr- och fönsterförteckning. Konstruktionsritning till grund- och bjälklag över källare. Ny ekonomibyggnad.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Yngve Kullenberg Byggnadsaktiebolag.
Årtal: 1957
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10576-10578
Innehåll: Om- och tillbyggnad av växthusanläggning inom Botaniska institutionen.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården (växthuset)
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Nils Wigertz Ingenjörsfirma.
Årtal: 1951
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 12379:4
Innehåll: Karta över Fässberg Västergården.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Upphovsman: K.H. Wahlgren kommissionslantmätare.
Årtal: 1909
Ort: Mölndal, Fässberg
Serie: A, nr 10565
Innehåll: Profiler, längd och tvärsektioner. (Tillhörande Professor Wahlmans konstnadsförslag från 1922).
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård
Upphovsman: Per Gustav Blidberg löjtnant och arbetschef vid gatu- och vägförvaltningen. Harry Hammarstrand byggnadsingenjör.
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10569-10571
Innehåll: Förslag till ordnande av entrén.
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Upphovsman: Albert Lilienberg stadingenjör.
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10568
Innehåll: Karta över del av Änggården med angivet område som reserverats för ett institut för praktisk botanik. (Tillhör beslut 27/10 1921)
Byggnadens namn: Botaniska Trädgården
Typ: botanisk trädgård, karta
Upphovsman: C.T. Andersson: Göteborgs Stadsingenjörskontor.
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 10567
Visas av 37 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0