»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 78 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: trädgård
  Filter: "bostad" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Tomtkarta. [Carta öfver Trädgården]
Typ: trädgård, bostad, karta
Upphovsman: H. Hallberger
Årtal: 1834
Ort: Göteborg,
Serie: GI 61, nr 34
Innehåll: Trädgård.
Byggnadens namn: Villa Andersson
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Jansson & Hallström
Årtal: 1917
Ort: Varberg, Varberg
Serie: KR, nr 331:27-28
Innehåll: Trädgården: planteringarna.
Byggnadens namn: Villa Lilleskog
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Trädgårdsanläggningsbyrån Jansson & Wallström?
Årtal: 1917
Ort: Alingsås, Västra Bodarna/Bodarne, Lilleskog
Serie: AB-e, nr 22b:22
Innehåll: Förslag till trädgård.
Typ: trädgård, bostad
Upphovsman: Trädgårdsanläggningsbyrån Jansson & Wallström?
Årtal: 1918
Ort: Askim, Hovås/Hofås
Serie: AB-e, nr 86:1
Innehåll: Ritningar över villa och trädgård.
Byggnadens namn: Villa Kjell
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Arthur Brattberg
Årtal: 1948
Ort: Lilla Edet, Lilla Edet
Serie: ABB, nr 62:1-2
Innehåll: Förslag till trädgård vid Petersberg. Även arbetsbeskrivning.
Byggnadens namn: Petersberg
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Karl Ahnberg
Årtal: 1941
Ort: Vänersborg, Vänersborg
Serie: A, nr 16765
Innehåll: Trädgårdsskiss.
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 193-?
Ort: Kungsbacka, Kullavik
Serie: KR, nr 255:26
Innehåll: "Charta öfver Hus och Tomt No 102 med dertill hörande Trädgård uti 1sta Qvarteret, 2dra Roten och Götheborg.." [Tomtkarta] På kartan syns även Törngrenska boden.
Typ: karta, bostad, trädgård
Upphovsman: Herman Hallberger
Årtal: 1811
Ort: Göteborg,
Serie: GVI, nr 123
Innehåll: Tomtkartor. Trädgården.
Byggnadens namn: Caroline Wijks stiftelse - sjuksköterskehem
Typ: bostad, trädgård, plan
Upphovsman: Ernst Torulfs Arkitektkontor. Kartorna osignerade.
Årtal: 1918-1921
Ort: Göteborg,
Serie: KR, nr 405:34-36
Innehåll: Trädgården: Översikter och detaljer.
Byggnadens namn: Villa Lilleskog
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Arvid Bjerke och R.O. Swensson
Årtal: 1916
Ort: Alingsås, Västra Bodarna/Bodarne, Lilleskog
Serie: AB-e, nr 22b:13-21
Innehåll: Förslag till trädgård.
Byggnadens namn: Villa Wingqvist/Wingkvist
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Arvid Bjerke och R.O. Swensson
Årtal: 191-?
Ort: Göteborg, Utbynäs/Utby
Serie: AB-e, nr 146:2
Innehåll: Trädgården, terassen; detaljer såsom entregrind, gårdsbrunn och solvisare/solur m.m.
Byggnadens namn: Villa Christoffersson/Kristoffersson
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Arvid Bjerke och R.O. Swensson. Signerade och osignerade.
Årtal: 1917
Ort: Kungsbacka, Kullavik
Serie: AB-e, nr 179a:19-33
Innehåll: Förändring av källaren.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården - prefektbostaden
Typ: botanisk trädgård, bostad
Upphovsman: Carl Ritzén
Årtal: 1923
Ort: Göteborg,
Serie: Fastigh.n., nr
Innehåll: Förändringar i källaren.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården - prefektbostaden
Typ: botanisk trädgård, bostad
Upphovsman: Arvid Bjerke
Årtal: 1925
Ort: Göteborg,
Serie: Fastigh.n., nr
Innehåll: Förändringar. Uppmätning av övervåningen. Köksinrede, trappräcke, skåpsinredning, snickeriförteckning, dörrar, takfönster.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården - prefektbostaden
Typ: botanisk trädgård, bostad
Upphovsman: Göteborgs Drätselkammare Husbyggnadskontoret; Lundblad.
Årtal: 1969-1970
Ort: Göteborg,
Serie: Fastigh.n., nr
Innehåll: Förändringar. Detaljer till dörrar och fönster.
Byggnadens namn: Botaniska trädgården - Båtmanshuset
Typ: botanisk trädgård, bostad
Upphovsman: Göteborgs Fastighetskontor Husbyggnadsavdelningen Arkitektbyrån; U.A., G.L., M.J., E.S.
Årtal: 1977-1978
Ort: Göteborg,
Serie: Fastigh.n., nr
Innehåll: Förslag till planteringar i trädgården.
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Axel Holzhausen
Årtal: 1914?
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 217a:13
Innehåll: Skiss till del av trädgården.
Byggnadens namn: Villa Andersson
Typ: bostad, trädgård
Upphovsman: Martin Krook, trägårdsarkitekt.
Årtal: 1936
Ort: Askim, Hovås
Serie: ROS, nr 250:63
Innehåll: Perspektivteckningar av trädgårdsanläggningen. Rekonstruktion av trädgården efter ritningar av Carl Wilhelm Carlberg.
Byggnadens namn: Gunnebo slott
Typ: trädgård, bostad
Upphovsman: Walter Bauer trädgårdsarkitekt FST
Årtal: 1950, 1952-1953, 1956
Ort: Mölndal, Gunnebo
Serie: A, nr 15657-15666
Innehåll: Förslag till ordnande av trädgården på förra landeriet Johanneberg.
Byggnadens namn: Johannebergs landeri/Landeriet Johanneberg
Typ: trädgård, bostad, plan
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 192-?
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 3494
Visas av 78 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0