»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 77 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: "A" (Serie)
  Sortering:
Innehåll: Planskiss till ordnande av Margretebergsängen i Slottsskogen.
Typ: plan, karta
Upphovsman: Sigfrid Ericson
Årtal: 1913
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 6082
Innehåll: Projekt till staket vid slottsskogen.
Typ: byggnadsdetaljer
Upphovsman: O. Jonsson
Årtal: 1882
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 11047
Innehåll: Säldammen.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 19--?
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16066:1
Innehåll: Förslag till plats för bana till Fältrittklubben.
Typ: sportanläggning
Årtal: 1918
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 5944
Innehåll: Utvidgning av åhörarplatserna och anordnande av regnskydd och spaljéer.
Byggnadens namn: Slottsskogens friluftsteater
Typ: teater
Upphovsman: Olof Sellman SAR.
Årtal: 1949
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 7215
Innehåll: Ritning till polisvaktstation.
Byggnadens namn: Polisvaktskontor
Typ: förvaltning, museum
Upphovsman: J. Emil Billing
Årtal: 1905
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 11048-11049
Innehåll: Plan över alternativ till placering av skulptur av Henry Moore.
Typ: plan
Upphovsman: Arvid Bengtsson?
Årtal:
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 12379:20
Innehåll: Höj- och sänkbart stativ till astronomisk tub i Slottsskogens observatorium.
Byggnadens namn: (Observatoriet)
Typ: skola, park
Upphovsman: Svante Paulson
Årtal: 1928
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16038
Innehåll: Björnburar i Slottsskogen.
Byggnadens namn: Björnburar
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Oscar Larsson
Årtal: 1918
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16042
Innehåll: Fasanhus i Slottsskogen.
Byggnadens namn: Fasanhus
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Ture Olsson [Thure Ohlson]
Årtal: 19--?
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16045
Innehåll: Förslag till fågelbur i Göteborgs Slottsskog.
Byggnadens namn: Fågelbur/fågelhus (förslag)
Typ: djurpark, park
Upphovsman: O.E.B.
Årtal: 1905
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16047
Innehåll: Reglering av fågeldammarna i Slottsskogen. Även brev från Thure Ohlson till Styrelsen för Slottsskogsparken gällande Anderbergs förslag.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Anton Anderberg
Årtal: 1913
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16048:4-6
Innehåll: Stängselanordning för påfåglarna i hjorthagen i Slottsskogen.
Typ: djurpark, park
Upphovsman: D.B-T.
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16049
Innehåll: Nytt kabinett i Slottsskogen vid Linnéplatsen.
Typ: park, avträde
Upphovsman: Hjalmar Cornilsen
Årtal: 1914
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16051:1-2
Innehåll: Utkast till minnessten åt Sven Renström i Slottsskogen. Text på stenen: "Åt Sven Renström i tacksamt minne".
Typ: park, konstnärlig utsmyckning
Upphovsman: Yngve Rasmussen
Årtal: 1904
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16056
Innehåll: Mårdburen i Slottsskogen.
Byggnadens namn: Mårdhuset/mårdburen
Typ: djurpark, park
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 19--?
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16057
Innehåll: Förslag till plaskdamm i Slottsskogen. Situationsplan över plaskdammarna. Även kostnadsberäkning.
Typ: djurpark, park, plan
Upphovsman: Karl Axelsson. Joh. Lindström
Årtal: 1935
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16060:1-3
Innehåll: Skidbacken i Slottsskogen.
Typ: park, sportanläggning
Upphovsman: Einar? eller Einarsson?
Årtal: 1901
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16063
Innehåll: Skisser till Naturhistoriskt museum på tomt vid Slottsskogen. (Bilaga B till Byggnadsberedningens protokoll 6/8 1913)
Byggnadens namn: Naturhistoriska museet (förslag)
Typ: museum
Upphovsman: Osignerade (Ernst Torulf?)
Årtal: 1913
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16133:1-5
Innehåll: Lekplatser i och kring Slottsskogen. Dokument: översikt över lekplatser och barnunderlag i området norr om Slottsskogen.
Typ: skola, karta
Upphovsman: Stadsbyggnadskontoret. Stadsplaneavdelningen. Innerstadsbyrån.
Årtal: 1964
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 14258
Visas av 77 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0