»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 6 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: "trädgårdsanläggning" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Växthus och roskast. Även elevbostad.
Byggnadens namn: Växthus och roskast
Typ: trädgårdsanläggning
Upphovsman: Göteborgs Stads Fastighetskontor; A. Hulthén.
Årtal: 1943
Ort: Göteborg,
Serie: Fastigh.n., nr
Innehåll: Förslag till grotta under nya vägen till utsiktstornet i Slottsskogen. Profil över avvägning för föreslagen väg till utsiktstornet. Tvärsektioner i skärning för väg till utsiktstornet. Beskrivning och kostnadsberäkning för stenarbetet m.m. Perspektivteckning.
Typ: park, gata, trädgårdsanläggning
Upphovsman: Anders Nilsson
Årtal: 1915
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16068:1-5
Innehåll: Teckning och konstruktionsritning över springbrunn.
Typ: trädgårdsanläggning, park
Upphovsman: Richter & Borcherdt Berlin-Steglitz
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16064
Innehåll: Förslag till övertäckning av mynningen på tillflödet invid Stora dammen. (Dämmet vid Stora dammen)
Typ: trädgårdsanläggning, park
Upphovsman: David Blomqvist
Årtal: 1923
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16065
Innehåll: Växthusets förstuga.
Byggnadens namn: Växthus
Typ: park, trädgårdsanläggning
Upphovsman: Hugo Berndtsson
Årtal: 1897
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16070
Innehåll: Fågelborg - Slottsskogstyp.
Typ: trädgårdsanläggning
Upphovsman: Svårtydda signaturer
Årtal: 1942
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16089:3
Visas av 6 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0