»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 27 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: "sportanläggning" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Förslag till plats för bana till Fältrittklubben.
Typ: sportanläggning
Årtal: 1918
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 5944
Innehåll: Skidbacken i Slottsskogen.
Typ: park, sportanläggning
Upphovsman: Einar? eller Einarsson?
Årtal: 1901
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16063
Innehåll: Förslag till entré.
Byggnadens namn: Frölundaborg
Typ: sportanläggning
Upphovsman: C.W. Persson: Ferm & Persson
Årtal: 1935
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 342:1-3
Innehåll: Förslag till tränings- och idrottsanläggning invid Slottsskogsvallen.
Typ: sportanläggning, plan
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 1930
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 3768 d
Innehåll: Idrottspark på Margretebergsängen i Slottsskogen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: sportanläggning, park
Upphovsman: L.J. Wahlman
Årtal: 1915
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr D 54 a
Innehåll: Tvärsektion av föreslagen stadionanläggning på Margretebergsängen i Slottsskogen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: sportanläggning, park
Upphovsman: Svårtydd signatur
Årtal: 1915
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr D 54 b
Innehåll: Tillbyggnad.
Byggnadens namn: Vinterpaviljongen
Typ: restaurang,sportanläggning
Upphovsman: Ernst Krüger
Årtal: 1905
Ort: Göteborg,
Serie: KR, nr 250:1-5
Innehåll: Fotografi över Margretebergsängen i Slottsskogen. (Stadsfullmäktige i Göteborg 15/4 1915 §29, 7/10 1915 §6)
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning, vy
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 1915
Ort: Göteborg,
Serie: FIVa, nr 72:28b
Innehåll: Förslag till idrottsanläggning mellan Djurgårdskyrkogården och Slottsskogen.
Byggnadens namn: Majvallen (förslag)
Typ: sportanläggning, plan
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 1930
Ort: Göteborg,
Serie: PlanB, nr 3768 e
Innehåll: Projekt till framtida stadionaläggning i samband med nya bron invid Margretebergsängen i Slottsskogen. (Tillhör stadsfullmäktige i Göteborg beslut den 7/10 1915 §6)
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning
Upphovsman: L.I. Wahlman
Årtal: 1915
Ort: Göteborg,
Serie: FIVa, nr 72:17-20
Innehåll: Slottsskogsvallen i Göteborg, västra läktaren.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: sportanläggning
Upphovsman: J. Lindbergs ingenjörsbyrå.
Årtal: 1922
Ort: Göteborg, Älvsborgs Kungsladugård
Serie: A, nr 8679 a
Innehåll: Förslag till- och tillbyggnad. Ändring av vaktstugans tak.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: sportanläggning
Upphovsman: Göteborgs Drätselkammare Arkitektbyrån; Olof Sellman SAR.
Årtal: 1944-1945
Ort: Göteborg, Älvsborgs Kungsladugård
Serie: Fastigh.n., nr
Innehåll: Omklädningspaviljong. Inkluderar arbetsbeskrivning och materialförteckning över sanitära installationer. Hållfasthetsberäkningar.
Byggnadens namn: Majvallen
Typ: sportanläggning
Upphovsman: Göteborgs Drätselkammare Byggnadstekniska byrån: Erik Dahlhielm
Årtal: 1946-1946
Ort: Göteborg,
Serie: Fastigh.n., nr
Innehåll: Situationsplan över slottsskogsvallen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: sportanläggning, plan
Upphovsman: Osignerad. (R.O. Swensson, M.L. Mandelius)
Årtal: 194-?
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 271:1
Innehåll: Förslag till fondbyggnad vid idrottsvallen på Margretebergsängen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning
Upphovsman: L.I. Wahlman
Årtal: 1917
Ort: Göteborg,
Serie: FIVa, nr 72:1-16
Innehåll: Alternativt förslag till yttre vattenledningar för Slottsskogsvallen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning
Upphovsman: H.T. Glosemeyer kapten i Väg- och Vattenbyggnadskåren. [T. Glosemeijer]
Årtal: 1919
Ort: Göteborg,
Serie: FIVa, nr 72:32
Innehåll: Arbetsritningar. Granitdetaljer.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning
Upphovsman: L.I. Wahlman
Årtal: 1916
Ort: Göteborg,
Serie: FIVa, nr 72:21-28
Innehåll: Förslag till yttre vatten- och avloppsledningar för Slottsskogsvallen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning
Upphovsman: H.T. Glosemeyer kapten i Väg- och Vattenbyggnadskåren. [T. Glosemeijer]
Årtal: 1918
Ort: Göteborg,
Serie: FIVa, nr 72:29-31
Innehåll: Förslag till yttre vatten- och avloppsledningar för Slottsskogsvallen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen (förslag)
Typ: sportanläggning
Upphovsman: H.T. Glosemeyer kapten i Väg- och Vattenbyggnadskåren. [T. Glosemeijer]
Årtal: 1920
Ort: Göteborg,
Serie: FIVa, nr 72:33-35
Innehåll: Slottsskogsvallen.
Byggnadens namn: Slottsskogsvallen
Typ: sportanläggning
Upphovsman: L.I. Wahlman. Göteborgs Stadsingenjörskontor: Albert Lilienberg.
Årtal: 1916-1921
Ort: Göteborg,
Serie: FIVa, nr 72:62-78
Visas av 27 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0