»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 13 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: "gata" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Förslag till vägar och öppna platser inom det till parkanläggning i Slottsskogen avsedda område. Tillhör H.W. Brandels reservation av den 16 oktober 1874 i fråga om parkanläggning i Slottsskogen.
Typ: park, gata, plan
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 1874
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 15898:2
Innehåll: Förslag till grotta under nya vägen till utsiktstornet i Slottsskogen. Profil över avvägning för föreslagen väg till utsiktstornet. Tvärsektioner i skärning för väg till utsiktstornet. Beskrivning och kostnadsberäkning för stenarbetet m.m. Perspektivteckning.
Typ: park, gata, trädgårdsanläggning
Upphovsman: Anders Nilsson
Årtal: 1915
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16068:1-5
Innehåll: Beskrivning till entré vid Sjömansgatan, Slottsskogsparken. Beskrivning till avtäckningsplattor på två plintar.
Typ: park, gata
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 19--?
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16073
Innehåll: Beskrivning till entré vid Bangatan, Slottsskogsparken. Murbeskrivning.
Typ: park, gata
Upphovsman: Osignerade
Årtal: 19--?
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16074
Innehåll: Profil över Slottsskogsvägen.
Typ: gata
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 18--?
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr D 1 a-b
Innehåll: Profiler över utlagda delar av gator i Majornas 6:e rote.
Typ: gata
Upphovsman: Ludvig Simon
Årtal: 1904
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr E 108
Innehåll: Förslag till omläggning av avloppsledning i Vegagatan.
Typ: gata, plan
Upphovsman: Figge Blidberg, signerad och osignerad
Årtal: 1910
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr H 49 a-b
Innehåll: Profiler över delar av Linnéplatsen och Öfra Husargatan samt denna gatas fortsättning.
Typ: gata
Upphovsman: Ludvig Simon
Årtal: 1902
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr C 95
Innehåll: Läskedrycks- och konfektyrkiosk vid August Kobbsgatan.
Byggnadens namn: Läskedrycks- och konfektyrkiosk
Typ: försäljning, gata
Upphovsman: Göteborgs Stads Fastighetskontor: Sven Ågren
Årtal: 1922
Ort: Göteborg,
Serie: Fastigh.n., nr
Innehåll: Skisser och förslag till omläggning av trappväg från Linnéplatsen till Naturhistoriska museet.
Byggnadens namn: Naturhistoriska museet
Typ: museum, park, gata
Upphovsman: R.O. Swensson
Årtal: 1936-1937
Ort: Göteborg,
Serie: ROS, nr 20:1-3
Innehåll: Karta över en del av sjätte roten i förstaden Majorna i Göteborg. Med förslag till stadsplan.
Typ: karta, gata
Upphovsman: Ludvig Simon
Årtal: 1901
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr E 91
Innehåll: Flyttning av vattenho i hörnet av Slottsskogs- och Karl Johansgatorna.
Typ: gata, plan
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 1916
Ort: Göteborg,
Serie: GK, nr D 56
Innehåll: Förslag till ändring av stadsplanen för delar av stadsdelarna Annedal, Haga, Kommendantsängen, Landala, Masthugget, Olivedal, Pustervik, Slottsskogen och Vasastaden (gatuhöjder). (Karta med tomtbeteckningar utsatta).
Typ: plan, gata
Upphovsman: Uno Åhrén, Bror Kristoffersson
Årtal: 1938
Ort: Göteborg,
Serie: Hamnen, nr 2224
Visas av 13 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0