»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 11 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: ¬"Göteborg" (Kommun)
  Sortering:
Innehåll: "Charta öfver Den så kallade Slottsskogen Belägen på Ägorne till Elfsborgs Kungsladugård vid Götheborg Författad År 1807.." [Karta över den så kallade Slottsskogen]
Typ: park
Upphovsman: J.L. Gyzander, lantmäteridirektör och förste lantmätare i Göteborg och Bohus Län
Årtal: 1807
Ort: Älvsborgs Kungsladugård,
Serie: GI, nr 116
Innehåll: Bana för kälkar och vagnar.
Typ: Lekplats, Sportanläggning
Upphovsman: Charles John Gerss
Årtal: 18--?
Ort: Göteborg [?], Göteborg [?)
Serie: A, nr 17976
Innehåll: Spårväg Sahlgrenska-Slottsskogen, bro över Dag Hammarskjöldsleden
Årtal: 1987
Ort: ,
Serie: GK, nr saknas-151
Innehåll: Spårväg Sahlgrenska-Slottsskogen, bro över Dag Hammarskjöldsleden
Årtal: 1987
Ort: ,
Serie: GK, nr saknas-152
Innehåll: Spårväg Sahlgrenska-Slottsskogen, bro över Dag Hammarskjöldsleden
Årtal: 1987
Ort: ,
Serie: GK, nr saknas-153
Innehåll: Spårväg Sahlgrenska-Slottsskogen, bro över Dag Hammarskjöldsleden
Årtal: 1987
Ort: ,
Serie: GK, nr saknas-154
Innehåll: Annedalsmotet, stödmur utefter spårväg intill Slottsskogen
Årtal: 2000
Ort: ,
Serie: GK, nr 806/99-197
Innehåll: Annedalsmotet, stödmur utefter spårväg intill Slottsskogen
Årtal: 2000
Ort: ,
Serie: GK, nr 806/99-198
Innehåll: Spårväg Sahlgrenska sjukhuset - slottsskogen. Bro över dag hammarsjölds väg
Årtal: 1983
Ort: ,
Serie: GK, nr 152/83-78
Innehåll: Spårväg Sahlgrenska sjukhuset - slottsskogen. Tråg och stödmurar utmed dag hammarskjölds väg
Årtal: 1983
Ort: ,
Serie: GK, nr 152/83-80
Innehåll: Spårväg Sahlgrenska sjukhuset - slottsskogen. Stödmurar öster om bron över dag hammarskjölds väg.
Årtal: 1983
Ort: ,
Serie: GK, nr 152/83-82
Visas av 11 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0