»  Register  »  Ritningsregistret Sök | Bläddra | Om Ritningsregistret  
Visas av 175 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: Slottsskogen
  Filter: ¬"djurpark" (Typ)
  Sortering:
Innehåll: Planskiss till ordnande av Margretebergsängen i Slottsskogen.
Typ: plan, karta
Upphovsman: Sigfrid Ericson
Årtal: 1913
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 6082
Innehåll: Projekt till staket vid slottsskogen.
Typ: byggnadsdetaljer
Upphovsman: O. Jonsson
Årtal: 1882
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 11047
Innehåll: Förslag till Slottsskogens entré, Göteborg, Arkaden.
Byggnadens namn: Slottsskogens entré
Typ: park
Upphovsman: L.J. Wahlman
Årtal: 1915
Ort: Göteborg,
Serie: C, nr 7539
Innehåll: Inredning av wc.
Byggnadens namn: Naturhistoriska museet
Typ: museum
Upphovsman: Sten Branzell
Årtal: 1939
Ort: Göteborg,
Serie: Fastigh.n., nr
Innehåll: Förslag till plats för bana till Fältrittklubben.
Typ: sportanläggning
Årtal: 1918
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 5944
Innehåll: Utvidgning av åhörarplatserna och anordnande av regnskydd och spaljéer.
Byggnadens namn: Slottsskogens friluftsteater
Typ: teater
Upphovsman: Olof Sellman SAR.
Årtal: 1949
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 7215
Innehåll: Ritning till polisvaktstation.
Byggnadens namn: Polisvaktskontor
Typ: förvaltning, museum
Upphovsman: J. Emil Billing
Årtal: 1905
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 11048-11049
Innehåll: Plan över alternativ till placering av skulptur av Henry Moore.
Typ: plan
Upphovsman: Arvid Bengtsson?
Årtal:
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 12379:20
Innehåll: Uppmätningsritningar. Bonaders placering. Toalett.
Byggnadens namn: Smålandsstugan
Typ: bostad, sammankomst
Upphovsman: Göteborgs Fastighetskontor Husbyggnadsavdelningen Projekteringsbyrån; Hans Dagerteg.
Årtal: 1974, 1977
Ort: Göteborg,
Serie: Fastigh.n., nr
Innehåll: Förslag till ny restaurang i Slottsskogen.
Typ: restaurang, park
Upphovsman: Ernst Krüger, Figge Blidberg
Årtal: 1904
Ort: Göteborg,
Serie: FIVa, nr 26:1-7
Innehåll: Fotografi av plan över Kungsladugård, Slottsskogen och Änggården.
Typ: plan
Upphovsman: Osignerad.
Årtal: 192-?
Ort: Göteborg,
Serie: FIVa, nr 184:62
Innehåll: Karta över Slottsskogen upprättad 1928-1929 genom Skogssällskapet.
Typ: Karta
Upphovsman: Osignerad
Årtal: 1928-1929
Ort: Göteborg, Göteborg
Serie: C, nr 9251
Innehåll: Höj- och sänkbart stativ till astronomisk tub i Slottsskogens observatorium.
Byggnadens namn: (Observatoriet)
Typ: skola, park
Upphovsman: Svante Paulson
Årtal: 1928
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16038
Innehåll: Nytt kabinett i Slottsskogen vid Linnéplatsen.
Typ: park, avträde
Upphovsman: Hjalmar Cornilsen
Årtal: 1914
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16051:1-2
Innehåll: Utkast till minnessten åt Sven Renström i Slottsskogen. Text på stenen: "Åt Sven Renström i tacksamt minne".
Typ: park, konstnärlig utsmyckning
Upphovsman: Yngve Rasmussen
Årtal: 1904
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16056
Innehåll: Skidbacken i Slottsskogen.
Typ: park, sportanläggning
Upphovsman: Einar? eller Einarsson?
Årtal: 1901
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16063
Innehåll: Skisser till Naturhistoriskt museum på tomt vid Slottsskogen. (Bilaga B till Byggnadsberedningens protokoll 6/8 1913)
Byggnadens namn: Naturhistoriska museet (förslag)
Typ: museum
Upphovsman: Osignerade (Ernst Torulf?)
Årtal: 1913
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 16133:1-5
Innehåll: Lekplatser i och kring Slottsskogen. Dokument: översikt över lekplatser och barnunderlag i området norr om Slottsskogen.
Typ: skola, karta
Upphovsman: Stadsbyggnadskontoret. Stadsplaneavdelningen. Innerstadsbyrån.
Årtal: 1964
Ort: Göteborg,
Serie: A, nr 14258
Innehåll: Förslag till entré för Slottsskogen.
Byggnadens namn: Slottsskogen entré m.m.
Typ: park, plats
Upphovsman: R.O. Swensson och Harald Ericson.
Årtal: 1925
Ort: Göteborg,
Serie: C, nr 7552-7553
Innehåll: Idéskiss till ordnande av ingången till Slottsskogen i Göteborg.
Byggnadens namn: Slottsskogen entré m.m.
Typ: park, plats
Upphovsman: Ebbe Crone
Årtal: 1918
Ort: Göteborg,
Serie: C, nr 7554-7555:1
Visas av 175 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0