»  Register  »  Betlehemskyrkans ljudarkiv Sök | Bläddra | Om församlingen  
Visas av 9 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
  Sökord: påsk
  Filter: "1990" (År)
  Sortering:
Datum och tid: 19900429, 19.30
Veckodag: Söndag
Högtid: 2:a efter Påsk
Ämne: Tema: Bön har kraft! Om bön , förbön och bönesvar
Form: Studentgudstjänst
Datum och tid: 19900416, 11.00
Veckodag: Måndag
Högtid: Annandag Påsk
Ämne: Luk. 24:13-35
Form: Ekumenisk gudstjänst i Smyrnakyrkan Predikan
Datum och tid: 19900422, 18.00
Veckodag: Söndag
Högtid: 1:a efter Påsk. Vårofferdag
Ämne: Kongo - församlingsliv o. kyrkans roll i samhället
Form: Missionsafton Skildringar
Datum och tid: 19900429, 11.00
Veckodag: Söndag
Högtid: 2:a efter Påsk
Ämne: Tema: "Herren vår herde" Matt. 9:36-38
Form: Gudstjänst Predikan
Datum och tid: 19900506, 11.00
Veckodag: Söndag
Högtid: 3:e efter Påsk
Ämne: Joh. 13:31-35
Form: Nattvardsgudstjänst Predikan
Datum och tid: 19900513, 11.00
Veckodag: Söndag
Högtid: 4:e efter Påsk
Ämne: Joh. 17:9-17
Form: Gudstjänst Predikan
Datum och tid: 19900513, 18.00
Veckodag: Söndag
Högtid: 4:e efter Påsk
Ämne: Tema: Kan man verkligen tro på Jesu uppståndelse
Form: Söndagskväll Gudstjänst Predikan
Datum och tid: 19900527, 11.00
Veckodag: Söndag
Högtid: 6:e efter Påsk
Ämne: Anges ej
Form: Gudstjänst Predikan
Datum och tid: 19900422, 11.00
Veckodag: Söndag
Högtid: 1:a efter Påsk. Vårofferdag
Ämne: Joh. 21:15-19
Form: Gudstjänst Predikan Dop
Visas av 9 träffar.      per sida.
Föregående 20  ·  Nästa 20
Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0