»  Register  »  Betlehemskyrkans ljudarkiv Sök | Bläddra | Om församlingen  

Om Betlehemskyrkans missionsförsamling

Betlehemskyrkans missionsförsamling startade sin verksamhet 1860 under namnet Evangeliska Lutherska Missionsföreningen i Göteborg. Först 1861 valdes en styrelse och de första stadgarna antogs. 1878 anslöt sig föreningen till Svenska Missionsförbundet. Från 1882 kallades föreningen enbart Evangeliska Missionsföreningen i Göteborg. Det nuvarande namnet Betlehemskyrkans Missionsförsamling togs 1937.

Lokaler

I början höll föreningen till i skollokaler, men 1861 hyrdes en samlingssal på Brogatan i Pustervik. Man predikade även i andra lokaler i och utanför Göteborg. 1867 köptes en fastighet i hörnet av Husargatan och Nygatan, som byggdes om till missionshus och invigdes samma år. 1876 beslutade man att bygga en ny stor kyrka med namnet Göteborgs Betlehemskyrka vid Vasagatan. En del av pengarna till bygget fick föreningen genom att medlemmarna kunde köpa vissa sittplatser i kyrkan. Kyrkan invigdes 1881. Gamla Betlehemskyrkan revs 1964 och lämnade plats för den nya, som invigdes 1966.

Verksamhet

Betlehemskyrkans missionsförsamling har under årens lopp bedrivit ett omfattande arbete bland barn och ungdomar.1867 öppnades i Haga missionshus ett barnhem, som när det senare flyttade till Gårda fick namnet Gårda barnhem. Söndagsskolverksamheten kom tidigt igång, en ungdomsförening bildades 1896 med juniorverksamhet från 1902, bibelskola startade 1910 och en barnkoloni startade i Lida 1905 och en i Mjönäs 1917.

Bland övrig social verksamhet kan nämnas Magdalenastiftelsen, bildad 1875, som hjälpte prostituerade kvinnor till ett anständigt liv. De fick bostad bl.a. i Haga missionshus, men senare i arbetshemmet i Waterloo, Gamlestaden, inköpt av gåvomedel. Husbesökarekåren var verksam redan på 1860-talet med att sprida kristna skrifter i hem, fängelser, sjukhus, utomhus, i staden och till en början även på landsbygden. Sociala kommittén, som tillkom 1917, ägnade sig åt att besöka fattiga, sjuka och människor med sociala problem. De fick hjälp i form av sjukvård, samtal, kläder, mat och kontanter. Kommittén startade verksamhet vid Mjönäs i Långared, dels barnkolonier, dels vilohem för äldre kvinnor.

Sång och musik är och har varit en viktig del av församlingens verksamhet. Många körer och musikföreningar har funnits under årens lopp. I arkivet finns 3 av dem representerade: Betlehemskyrkans musikförening, sångkör och musikkår. (Se historikerna vid nämnda arkivs förteckningar.)

Syföreningarna har också en stor betydelse för verksamheten. Inkomsterna från sålda handarbeten har framför allt gått till mission. Den första syföreningen bildades 1856 och är alltså äldre än missionsförsamlingen.

Mission har en central plats i en missionsförsamling. 1874-1876 ordnades skol- och missionsverksamhet i Kiel för svenska arbetarfamiljer, ca 1000 personer.1875 startade en sjömansmission, då man inrättade ett läsrum med böcker och tidningar för de sjömän som besökte Göteborgs hamn. 1885 bildade en grupp medlemmar i missionsföreningen "Kongobarnens vänner", som fram till 1908 var en självständig förening. Därefter om- bildades den till "Kommittén för Evangeliska missionsföreningens och Kongobarnens vänners förenade yttre mission". Missionsföreningen lämnade ekonomiskt stöd till Missionsförbundets mission, men hade också ansvar för dels en missionär i Kongo, en i Kina och 1920 en missionär i Östturkestan. Arbetet i Kongo har sedan fortsatt.

Kretsar

Evangeliska missionsföreningen hade tidigt verksamhet på flera platser i och utanför Göteborg. Kretsar bildades, som ibland blev egna församlingar. De kretsar som efterlämnat handlingar i Betlehemskyrkans arkiv är:

De 3 förstnämnda kretsarna bildar egna arkiv. Dessutom är Gårda missionskyrkas ungdomsförening en egen arkivbildare på grund av arkivets storlek. Handlingar från Kvillebäcken-Lundbykretsen finns i Betlehemskyrkans missionsförsamlings arkiv, då de ligger blandade med annat material i serierna E1 och F6.

Övrigt

Handlingar från föreningar och andra verksamheter inom Betlehemskyrkan bildar ofta egna arkiv, men då de samtidigt tillhör Betlehemskyrkans missionsförsamling, finns i dess arkiv gott om arkivhandlingar som berör underavdelningarna. Speciellt hittar man dem i minnesskrifter (F5), årsberättelser (F2a), fotomaterial (K-serierna) och bland ritningar (J1). En stor samling ljudkassettband med inspelningar från Betlehemskyrkans gudstjänster, konserter m.m. finns i arkivet (serie M1). Alla band har avlyssnats och finns nu registrerade på data. Ett arbete med att spela in banden på CD pågår.

Arkivarie: Anita Kristiansson, 2006-12-11.

Region- och Stadsarkivet Göteborg regark ver 6.0